Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Záujem o vstup do druhého piliera rástol aj napriek slabšiemu roku

Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka 2018 majetok v objeme viac ako 8,059 miliardy eur a počet sporiteľov v druhom pilieri dosiahol 1 497 904.

„Rok 2017 zakončil päť rekordne úspešných rokov pre sporiteľov v druhom pilieri. Rok 2018 bol, naopak, na výnosy striedmy. Dôvodom sú poklesy na akciových a dlhopisových trhoch a nízke úrokové sadzby. Jednou z hlavných príčin akciových poklesov je očakávané spomalenie ekonomického rastu do budúcnosti,“ hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Sporenie na dôchodok je však dlhodobé a dočasné výkyvy sú bežnou súčasťou finančných trhov. Najlepšie rozhodnutie, čo v tejto situácii môže sporiteľ urobiť, je počkať, kým sa finančné trhy stabilizujú. Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri v súčasnosti je 40 rokov, čo znamená, že má pred sebou ešte viacej ako dve dekády sporenia.

V roku 2018 vstúpilo do druhého piliera 65 597 ľudí, čo je o 13 336 klientov vyšší prírastok v porovnaní s rokom 2017 a predstavuje to takmer dvojnásobok novovstúpených sporiteľov v roku 2016. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

K dňu 31. 12. 2018 dosiahol celkový objem majetku sporiteľov v druhom pilieri hodnotu 8 059 867 026 eur, pričom v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných 6 266 695 880 eur úspor a v negarantovaných dôchodkových fondoch  1 793 171 146 eur.

Priemer ročného zhodnotenia dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol -0,9 %. Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2018 s priemerným výnosom na úrovni -5,9 %. * (tabuľka zhodnotenia uvedená na strane 2)

Začiatkom roku 2019 prebehne zlúčenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon do spoločnosti NN, čím sa počet DSS-iek zníži na päť. Situáciu na trhu dôchodkových spoločností na Slovensku to však takmer nezmení, keďže noví sporitelia vyhľadávali Aegon v ostatných rokoch iba v najnižšom trhovom podieli.

V roku 2019 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,25 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,75 percenta putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera každý rok zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu až po hranicu 6 percent.

 

Pred 15 rokmi, 31. januára 2004 vošiel do platnosti zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 Z.z., ktorý predstavuje začiatok reformy slovenského dôchodkového systému.

(*)  Uvádzané hodnoty dosiahnutého zhodnotenia sú hodnoty už po odpočítaní odplát a bez zohľadnenia inflácie. Zdroj: www.adss.sk

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.Tabuľka zhodnotenia


Tabuľka zhodnotenia