Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Asociácia DSS

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) je záujmovým združením. Združuje právnické osoby, ktoré majú povolenie na výkon činnosti dôchodkových správcovských spoločností podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Poslanie Asociácie DSS

Poslaním Asociácie DSS je aktívne participovať na priebežnom skvalitňovaní legislatívneho rámca upravujúceho druhý pilier a podporovať edukáciu v oblasti dôchodkového zabezpečenia pre širokú verejnosť aj odborníkov. Cieľom je ochrana práv sporiteľov a poberateľov dôchodkov tak, aby im úspory zabezpečili dôstojný život na dôchodku.

K povinnostiam Asociácie DSS patrí komunikácia s inštitúciami štátnej správy, spolupráca so všetkými subjektmi finančného trhu a centrálnou bankou Slovenskej republiky.

IČO 37935771
Dátum vzniku 14. 1. 2005

ADSS je registrovaná Okresným úradom Bratislava a uvedená v Registri záujmových združení právnických osôb, ktorý zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy.

Členovia Asociácie DSS

Dôchodkové správcovské spoločnosti majú od reformy dôchodkového systému v roku 2004 významný podiel na riešení budúcnosti dôchodkového zabezpečenia občanov Slovenskej republiky.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Webová stránka

KOOPERATIVA, d. s. s., a. s.

Webová stránka

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Webová stránka

UNIQA d.s.s., a.s

Webová stránka

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Webová stránka

Orgány ADSS

Zhromaždenie členov

Najvyšším orgánom Asociácie dôchodkových správcovských spoločností je zhromaždenie členov. Rozhoduje o zmenách stanov, výške členských poplatkov, zrušení členstva v ADSS alebo rozpočte. Členov, čiže jednotlivé správcovské spoločnosti, na zasadnutiach zastupujú poverení zástupcovia.

Predsedníctvo

Je štatutárnym orgánom, riadi činnosť ADSS. Členov predsedníctva vymenúvajú členovia ADSS a ich počet je zhodný s počtom členov ADSS. Predsedníctvo volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu, ktorí spolu konajú v mene asociácie. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je jeden rok.

Výkonný riaditeľ

Na zabezpečovanie úloh a činnosti asociácie môže predsedníctvo zveriť výkon časti svojej činnosti výkonnému riaditeľovi. Schvaľuje ho predsedníctvo a jeho pracovná náplň a kompetencie sú vymedzené stanovami asociácie.

Prehľad počtu sporiteľov podľa dôchodkových správcovských spoločností.

Viac

Členovia Predsedníctva ADSS

  • Mgr. Miroslav Kotov - predseda
  • RNDr. Vladimír Mlynek - podpredseda
  • Mgr. Martin Višňovský
  • Ing. Matej Varga, PhD.
  • Ing. Peter Socha

V súčasnosti pôsobia pri ADSS štyri odborné komisie

  • účtovno-daňová
  • legislatívna
  • prevádzkovo-technická
  • investičná