Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Viacej mladých sporiteľov a kontinuálny rast druhého piliera

Dôchodkové správcovské spoločnosti spravovali ku koncu roka 2017 majetok sporiteľov v objeme viac ako 7,5 miliardy eur. Počet sporiteľov v druhom pilieri bol 1 435 262, pričom v roku 2017 doň vstúpilo vyše 52-tisíc ľudí. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje rast na vstupoch 56 percent.

„Tento trend je dôkazom toho, že mladí ľudia si začínajú uvedomovať potrebu a nutnosť sporenia si na dôchodok.  Dorastá nám generácia, ktorej nie je ľahostajná jej finančná budúcnosť,“ s uznaním konštatuje Marián Kopecký, predseda Predsedníctva ADSS. 

V roku 2018 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 13,5 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 4,5 percenta putuje na jeho súkromný účet v DSS. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný pre osoby do 35 rokov, následne sa však pre nich účasť stáva povinná. Na Slovensku je podľa odhadov vyše tristotisíc mladých ľudí mladších ako 35 rokov, ktorí vstúpili na pracovný trh a spoliehajú sa iba na dôchodok z prvého piliera.

„Trinásty rok druhého piliera bol charakteristický stabilitou a rastom. Okrem toho, že ľudia o sporenie v druhom pilieri prejavujú zvýšený záujem a snažia sa zabezpečiť na dôchodok z rôznych zdrojov, aj vývoj na finančných trhoch bol vo všeobecnosti veľmi priaznivý,“  hodnotí Vladimír Mlynek, podpredseda Predsedníctva ADSS.

K 31. 12. 2017 celkový objem majetku v druhom pilieri dosiahol hodnotu 7 598 813 220,94 eura, pričom v garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných 6 039 987 592,80 eura úspor a v negarantovaných dôchodkových fondoch 1 558 825 628,14 eura. Priemer ročného zhodnotenia garantovaných dôchodkových fondov, ktorých je na trhu šesť, dosiahol 1,348 % p. a. Trinásť negarantovaných dôchodkových fondov hospodárilo v roku 2017 s priemerným výnosom 6,474 % p. a. (*)  

Negarantované fondy, aj keď sú rizikovejšie a dosahujú väčšie výkyvy v hodnote, majú z dlhodobého hľadiska väčší potenciál rastu. „Takmer päťnásobne vyšší priemerný výnos oproti garantovaným fondom v roku 2017 hovorí jasnou rečou,“ konštatuje Marián Kopecký. V druhom pilieri je priemerný vek sporiteľa približne 40 rokov, ale iba 21 % celkového spravovaného majetku je v negarantovaných fondoch. Ľudia, ktorí majú pred sebou ešte niekoľko desiatok rokov do dôchodku, by mali zvážiť uloženie aspoň časti úspor do akciových a indexových fondov.

(*)  Uvádzané hodnoty dosiahnutého zhodnotenia sú hodnoty už po odpočítaní odplát a bez zohľadnenia inflácie. Zdroj: www.adss.sk

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.