Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

V roku 2023 pribudol rekordný počet sporiteľov v druhom pilieri. Objem úspor začiatkom roka 2024 presiahol 14 miliárd eur

V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera takmer 95-tisíc ľudí. Presun úspor úspešne pokračuje a viac ako polovica majetku sa už zhodnocuje v indexových fondoch. Vysoké zhodnotenie  úspor prispelo k tomu, že objem majetku v druhom pilieri prekročil 14 miliárd eur.

Rok 2023 prekonal rekordy, či už ide o zhodnotenie dôchodkových fondov alebo počty nových sporiteľov.

Od novembra 2023 začala Sociálna poisťovňa priraďovať dôchodkovým správcovským spoločnostiam prvých sporiteľov, pre ktorých platí so vstupom na pracovný trh automatický vstup do druhého piliera. Počet prvopoistencov pridelených do druhého piliera je viac ako 8 600. Títo sporitelia majú dva roky na to, aby sa rozhodli, či v druhom pilieri zotrvajú.

Viac ako 86 366 sporiteľov vstúpilo do druhého piliera dobrovoľne aktívnym podpísaním zmluvy. Časť z nich využila zvýšenie vekovej hranice pre dobrovoľný vstup do druhého piliera z veku 35 rokov na 40.

„Historicky rekordné čísla potvrdzujú, že druhý pilier sa stal pevnou súčasťou dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike. Takto prejavená dôvera sporiteľov ešte viac zvýrazňuje potrebu stability a robustnosti dôchodkového systému,“ uviedol Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Viac ako tretina sporiteľov (35 %) si ku koncu roka 2023 sporila v predvolenej investičnej stratégii (PIS). Novelizácia zákona tak dala budúcim dôchodcom možnosť presunúť sa do sporiacej schémy, ktorá reflektuje vek sporiteľa a sústreďuje sa na výhodnejšie zhodnotenie úspor.

S cieľom zosúladiť rozloženie majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou presúvajú  dôchodkové správcovské spoločnosti od júla minulého roka úspory do indexových fondov. K začiatku roka 2024 tak bolo už viac ako 53 percent dôchodkových úspor v indexových fondoch.

Výkonnosti fondov v roku 2023 s jedinou výnimkou dosiahli solídne kladné čísla. Kým dlhopisové fondy sa zhodnotili medzi 2,69  až 5,75 percenta (vynímajúc fond s negatívnou výkonnosťou -1,83 %), indexové fondy narástli o 17,45 až 19,58 percenta.

V roku 2024 bude odvod do druhého piliera 4 percentá z hrubej mzdy. Poplatky za správu úspor  sa znížili na 0,425 percenta z objemu úspor ročne.

K prvému dňu roka 2024 bol počet sporiteľov v druhom pilieri 1 838 715* a objem spravovaných úspor predstavoval 13 670 179 566,89*  eura.

* údaje k 1. 1. 2024

** objem majetku k 12.1.2024 je 14 115 243 805 eur

 ***

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Informácie o tom, ako funguje druhý pilier a kontakty nájdete na webovej stránke Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.