Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

V druhom pilieri je už viacej ako 1,6 milióna sporiteľov

V druhom pilieri si na dôchodok sporí už 1 605 744 sporiteľov*. Za ostatné štyri roky počet sporiteľov kontinuálne medziročne rástol, pričom prudko rastúcu krivku spomalili v tomto roku opatrenia súvisiace s bojom proti pandémii.

Vzhľadom na počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v Slovenskej republike si v druhom pilieri sporí viacej ako polovica pracujúcej populácie.

„Na pracovný trh prichádzajú populačne najslabšie ročníky, napriek tomu počet vstupujúcich do druhého piliera je z roka na rok vyšší ,“ upozorňuje Miroslav Kotov, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. „Sto tisíc sporiteľov  za pätnásť mesiacov je vyjadrením dôvery v súkromné sporenie si na dôchodok. Druhý pilier sa stal pevnou súčasťou dôchodkového systému.

Objem úspor budúcich dôchodcov dosiahol 9 587 792 474 eur, pričom až 71 percent úspor je alokovaných v garantovaných dôchodkových fondoch, čo predstavuje 6 836 200 767 eura.**

Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je približne 40 rokov, čo znamená, že na dôchodok si bude sporiť ešte viac ako dvadsať rokov. Odporúčaný pomer úspor v garantovaných a negarantovaných fondoch súvisí s vekom sporiteľa a jeho rizikovým profilom, ktorý sa zisťuje dotazníkom osobne alebo elektronicky a je povinným faktorom pri odporúčaniach. Majetok sporiteľov od veku 52 rokov je povinne presúvaný do garantovaných dôchodkových fondov.

„Druhý pilier vnímame ako dobre nastavený a fungujúci systém. K ešte lepším výsledkom by prospelo vhodnejšie rozloženie úspor našich sporiteľov, ktoré je po zákonnom presune v roku 2013 stále príliš konzervatívne. Väčšina sporiteľov má svoje úspory v garantovaných fondoch. A tie sú kvôli prísne nastavenému mechanizmu garancií síce veľmi bezpečné, ale aj málo výnosné.

Dôchodkové správcovské spoločnosti dosahujú výsledky porovnateľné s najlepšími svetovými fondmi – negarantované fondy majú počínajúc rokom 2013 vyššiu výkonnosť ako inflácia, výborné výsledky negarantovaných fondov v ostatnej dekáde súviseli so silným rastom cien akcií.

Pre sporiteľov v druhom pilieri sa povinné odvody v roku 2020 rozdeľujú tak, že 13 percent zostáva v Sociálnej poisťovni a 5 percent putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera zvyšovať každý rok o 0,25 percentuálneho bodu až do výšky 6 percent.

* počet sporiteľov k 30. 6. 2020  

** objem v správe dôchodkových správcovských spoločností k 10. 7. 2020

www.adss.sk

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.