Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri prekročil 10 miliárd eur

Objem majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností dosiahol 10 022 168 770,62 eura, pričom 70 percent úspor budúcich dôchodcov je alokovaných v garantovaných dôchodkových fondoch, čo predstavuje 7 038 543 902,37 eura*.

„Druhý pilier vnímame ako dobre nastavený a fungujúci systém. K ešte lepším výsledkom by prispelo vhodnejšie rozloženie úspor našich sporiteľov, ktoré sú stále príliš konzervatívne. Väčšina sporiteľov má svoje úspory v garantovaných fondoch a pritom od dôchodku ich delí ešte niekoľko desaťročí,“ vysvetľuje  Miroslav Kotov, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

V druhom pilieri si na dôchodok sporí 1 638 839 občanov Slovenska**, čo vzhľadom na počet ekonomicky aktívnych obyvateľov predstavuje viacej ako polovicu pracujúcej populácie. Od januára do októbra 2020 vstúpilo do druhého piliera 57 244 sporiteľov, čo je v medziročnom porovnaní s rokom 2019 nižší počet, ale vzhľadom na extrémny prepad v apríli a máji toho roku vynikajúci výsledok.

„Kontinuálny rast úspor a rekordný počet novovstupujúcich sporiteľov za uplynulé roky je vyjadrením dôvery v súkromné sporenie si na dôchodok. Druhý pilier sa stal za 16 rokov pevnou súčasťou dôchodkového systému, ktorý sporiteľom pomôže zabezpečiť si dôchodok nezavislý od negatívneho vývoja demografie na Slovensku,“ podčiarkuje Vladimír Mlynek, podpredseda ADSS.

Počínajúc rokom 2013 stojí druhý pilier opäť pred ďalším významným rokom v tom, ako bude nastavený dôchodkový systém na Slovensku. Od januára 2021 vchádza do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá mimo iného významne upravuje komunikáciu medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a sporiteľmi, či už ide o elektronickú komunikáciu, alebo výpisy z účtu. Dôraz sa bude klásť na proaktívne a užitočné informácie pre sporiteľa, ktoré mu umožňujú nastaviť si optimálnu sporiacu stratégiu a informujú ho o predpokladanej výške dôchodku.

Pre sporiteľov v druhom pilieri sa povinné odvody v roku 2020 rozdeľujú tak, že 13 percent zostáva v Sociálnej poisťovni a 5 percent putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera zvyšovať každý rok o 0,25 percentuálneho bodu až do výšky 6 percent.

* objem v správe dôchodkových správcovských spoločností k 6. 11. 2020

** počet sporiteľov k 31. 10. 2020 

www.adss.sk

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.