Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Návrh ADSS na zmenu mechanizmu garancií v druhom pilieri

Koncept: Posilnenie garancií v druhom pilieri

5.5.2022

Uvedený dokument prezentuje návrh Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) v procese novelizácie zákona, pričom vychádza z toho, že predpokladom ďalšieho zvýšenia výnosov v druhom pilieri je zároveň úprava mechanizmu garancií. Garancie tak, ako sú nastavené v súčasnosti, sú neadresné a  nechránia dostatočne sporiteľov vo výplatnej fáze. Preto ADSS navrhuje garancie postavené na troch pilieroch ochrany úspor.

Garancia všetkých príspevkov v garantovanom fonde

Tri piliere ochrany

 1. Vložené prostriedky: Garancia všetkých vložených príspevkov v garantovanom fonde
 2. Prostriedky na anuitu: Garancia vyplatenia celého zhodnotenia zo sporiacej fázy
 3. Výška programového výberu: Garancia minimálnej výšky vyplácaného programového výberu

Sumár

 • DSS sa zaväzuje každému sporiteľovi vyplatiť minimálne to, čo do garantovaného fondu vložil
 • DSS navyše garantuje, že vyplatí aj celé zhodnotenie dosiahnuté v sporiacej fáze (keďže príspevky sa v čase zhodnocujú)
 • DSS garantuje, že výška vyplácaného programového výberu v čase neklesne
 • Garancia sa vyhodnocuje na konci vyplácania programového výberu

Výhody

 • Individuálna garancia pre každého sporiteľa (v súčasnosti to tak nie je)
 • Navrhovaný mechanizmus garancií je pre sporiteľa silnejší ako súčasné 10-ročné garancie na úrovni fondu
 • Garancia celoživotných vkladov je vrátane zhodnotenia pri sporení v garantovanom fonde
 • Mechanizmus garantuje minimálnu mesačnú platbu z DSS pri čerpaní programového výberu, a to aj v prípade poklesu trhov
 • Sporiteľ neprichádza o garanciu pri prestúpení alebo zmene fondu v sporiacej fáze
 • Vzniká motivácia sporiteľov využívať preddefinovanú schému
 • Zacielenie garancií na výplatnú fázu, motivácia pre sporiteľov preferovať dlhodobé čerpanie
 • Pre DSS sa uvoľnia obmedzenia na investovanie a vznikne možnosť dosahovať vyššie výnosy

***

Praktická aplikácia

Predpoklady: Povinný programový výber 10 rokov

       1. Programový výber

       1.a Garancia všetkých vložených prostriedkov v garantovanom fonde

Definícia garancie

Ak v čase požiadania o dôchodok vyplácaného programovým výberom v preddefinovanej schéme je aktuálna hodnota úspor v garantovanom fonde nižšia ako výška všetkých do garantovaného fondu vložených prostriedkov, minimálna výška mesačnej garantovanej platby programového výberu sa určí z vložených prostriedkov.

       1.b Garancia na minimálnu výšku vyplácaného programového výberu

Definícia garancie

Programový výber sa bude vyplácať v 120 platbách z prvej polovice sumy nasporenej v sporiacej fáze.

Zároveň je určená minimálna hodnota mesačnej sumy programového výberu, pod ktorú nesmie klesnúť ani jedna zo 120 aktuálnych platieb.

Aktuálna platba sa vypočíta každoročne ako podiel aktuálneho zostatku dôchodkových jednotiek určených na výplatu programového výberu a počtu zostávajúcich splátok.

Ak nie je na účte klienta dostatočný počet dôchodkových jednotiek na výplatu programového výberu, DSS doplatí programový výber zo svojho majetku do plnej výšky sumy na začiatku určenej na výplatu programového výberu.

DSS sa tak zaväzuje vyplatiť celú nasporenú sumu zo sporiacej fázy vrátane zhodnotenia individuálne každému sporiteľovi.

       2. Anuita

Garancia pozitívneho zhodnotenia sumy určenej na kúpu anuity

Definícia garancie

Anuita sa bude vyplácať z druhej polovice sumy nasporenej v sporiacej fáze.

Pred prevodom do životnej poisťovne DSS porovná počiatočnú časť nasporenej sumy v garantovanom fonde určenú na výplatu anuity a aktuálnu hodnotu majetku v garantovanom fonde určenú na výplatu anuity. V prípade nižšej aktuálnej sumy DSS rozdiel dopláca z vlastného majetku.

DSS takto garantuje vyplatenie minimálne všetkých vložených príspevkov do garantovaného fondu vrátane zhodnotenia zo sporiacej fázy.

Kontakt info@adss.sk

Viac informácií www.adss.sk

 ***

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.