Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Druhý pilier bude taký silný, ako budú motivovaní všetci účastníci

Bratislava 5. mája 2022

Po osemnástich rokoch od vzniku druhého piliera prichádza návrh novelizácie, ktorý sa významne podpíše pod budúcnosť občanov Slovenska. Na svoj budúci dôchodok si sporí v kapitalizačnom pilieri viac ako polovica pracujúcej populácie a priemerný vek sporiteľov je medzi 39 a 42 rokmi.

„Očakávame, že výsledkom novelizácie zákona o druhom pilieri bude priestor na zhodnotenie úspor budúcich dôchodcov, stabilita systému a motivujúce podmienky pre všetkých účastníkov,“ uviedol Miroslav Kotov, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Ako kľúčové body na diskusiu s tvorcami zákona otvorili správcovia úspor päť tém – presun sporiteľov, garancie, predvolenú stratégiu, výplatnú fázu a poplatky.

„Rozhodne podporujeme snahu rezortu práce o presun sporiteľov do negarantovaných fondov, myšlienku predvolenej investičnej stratégie a dlhodobú výplatu dávok.  Upozorňujeme však, že pravidlá presunu pre majetok sporiteľov v objeme 3,3 miliardy eur považujeme za nedostatočné. Transparentnou formuláciou pravidiel musíme predísť ohrozeniam vo forme sťažností, súdnych sporov a regulatórnych konaní voči DSS aj štátu,“ zdôrazňuje Miroslav Kotov.

Predpokladom ďalšieho zvýšenia výnosov v druhom pilieri je zároveň úprava garancií. Súčasný mechanizmus garancií čoraz vážnejšie obmedzuje správcov v investovaní, keďže nepočítal s tým, že úroky sa môžu dlhodobo držať na nulových či dokonca záporných úrovniach. Garancie tak, ako sú nastavené, sú neadresné a dostatočne nechránia sporiteľov vo výplatnej fáze. Preto Asociácia DSS navrhuje garancie postavené na troch pilieroch ochrany úspor.

Sporenie v indexových a akciových fondoch má z dlhodobého hľadiska potenciál pre vyššie zhodnotenie úspor. Vzhľadom na skúsenosti sa však správcovia prikláňajú k návrhu, aby sa úspory začali presúvať do garantovaných fondov až od 52. roku sporiteľa – tak, ako je to v súčasnosti.

Princíp life-cycling v sporiacej aj výplatnej fáze predstavuje transfer skúseností z finančného trhu do zákona, a preto správcovia úspor predpokladajú, že o oboch fázach a precizovaní mechanizmu bude ešte profesionálna diskusia všetkých zúčastnených strán.

Ako uviedli zástupcovia piatich správcovských spoločností na Slovensku, zrušenie odplaty za vedenie účtu a odplaty za zhodnotenie v pasívnych fondoch predstavuje okamžitý dramatický dosah na hospodárenie spoločností. Sporenie v druhom pilieri už dnes patrí medzi najlacnejšie sporiace schémy. Súbeh poklesu príjmov a zvýšenia administratívnych a prevádzkových nákladov môže mať v krajnom prípade až likvidačné následky.

***

Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri k 29. 4. 2022 dosiahol 11 648 731 945 eur, počet sporiteľov k 30. 4. 2022 je 1 720 571. www.adss.sk

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.