Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

7 miliárd eur v druhom pilieri

Čistá hodnota majetku dôchodkových fondov v správe dôchodkových správcovských spoločností dosiahla 7 003 147 849 eur. Dohľad nad dôchodkovým sporením vykonáva v rámci integrovaného dohľadu nad finančným trhom Národná banka Slovenska.

Druhý pilier je v trinástom roku svojej existencie v dobrej kondícii, prehľadný, flexibilný a prináša sporiteľom zaujímavé zhodnotenie. Sporí si v ňom pravidelne viacej ako 1,39 milióna sporiteľov.

Vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov je dobrovoľný, avšak následne sporiteľ svoje rozhodnutie sporiť si na dôchodok touto formou už nemôže zmeniť. Prvý a druhý pilier tvoria spolu základný systém dôchodkového zabezpečenia na Slovensku.

Príspevky sporiteľov sú zhromažďované a zhodnocované v dôchodkových fondoch, ktoré sa líšia investičnou stratégiou a mierou podstupovaného rizika. Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Zároveň môžu vytvárať nové dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.

„Druhý pilier od vzniku v roku 2004 zažil množstvo zásadných legislatívnych úprav ako aj celosvetovú krízu na finančných trhoch. Dôchodkové správcovské spoločnosti sa snažili investičné stratégie ponúkaných fondov adaptovať na tieto turbulentné zmeny tak, aby dôchodkové úspory sporiteľov boli aj v týchto nestabilných medziobdobiach čo najmenej negatívne ovplyvnené. Dôkazom toho je priemerné ročné zhodnotenie majetku vo fondoch za celé obdobie trvania systému. Aj preto Asociácia dôchodkových správcovských spoločností vysoko hodnotí a víta trend stabilizácie v druhom pilieri,“ uviedol Marián Kopecký, predseda Asociácie DSS.

* údaj k 9.2.2017, www.nbs.sk

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.