ADSS je členom EFRP

V apríli 2007 sa Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) stala členom Európskej federácie pre dôchodkové zabezpečenie (EFRP). Asociácia sa získaním statusu člena EFRP dostala do združenia európskych krajín, ktoré dlhoročne spolupracujú pri hľadaní a vytváraní efektívnych riešení dôchodkových programov a systémov pre európske krajiny.

Účasť v tak významnej inštitúcii akou EFRP je veľkým prínosom pre riešenie dôchodkových otázok a budúcnosti generácií slovenských občanov. EFRP vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií a skúseností európskych krajín. Naše ciele sa prekrývajú so zámermi EÚ aj v zabezpečení stability zreformovaných systémov a ich dlhodobého prosperovania a najmä v zabezpečení primeraných dôchodkov pre sporiteľov v kombinovanom povinnom dôchodkovom systéme“, hovorí Jozef Paška, člen predsedníctva ADSS a člen pracovnej skupiny CEEC pri EFRP. „Veríme, že účasťou v EFRP vytvoríme podmienky na to, aby sa nám podarilo presadiť záujmy Slovenska v orgánoch a inštitúciách EÚ. ADSS chce byť aktívne pri zlaďovaní programov a kreovaní mechanizmov, ktoré riešia budúcnosť našich občanov v dôchodkovom veku“, dodáva Jozef Paška.

Slovensko urobilo odvážnu a náročnú reformu. Som presvedčený, že v dlhodobom horizonte pocítia slovenskí občania pozitívne efekty prebratia zodpovednosti za svoju budúcnosť do vlastných rúk. Som potešený, že sa ADSS stala členom EFRP. Táto skutočnosť posilní náš záväzok k regiónu CEE“, vyhlásil Jaap Maassen, predseda EFRP.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260