EFRP

Európska federácia pre dôchodkové zabezpečenie (EFRP) reprezentuje národné asociácie dôchodkových správcovských spoločností, fondov a inštitúcií pre doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vytvárajú dvoj- a troj pilierové dôchodkové systémy.

Členmi EFRP sú takmer všetky krajiny EÚ, ale nielen tie.2 Maďarsko a Chorvátsko sú zahrnuté do regiónu centrálnej a východnej Európy.

Cieľom EFRP je spolupracovať pri hľadaní a vytváraní efektívnych finančných modelov dôchodkových systémov tak, aby boli prístupné pre čo najširšie vrstvy obyvateľstva a poskytovali im významný stupeň generačnej a medzigeneračnej solidarity. Takýto kolektívne organizovaný mechanizmus dôchodkového zabezpečenia je zrealizovateľný ak existujú vhodné podmienky pre investovanie a správne nastavený bezpečnostný rámec.


Členovia EFRP poskytujú dôchodkové zabezpečenie druhého piliera okolo 73 mil. obyvateľom EÚ. Pomocou členských asociácií spravuje EFRP približne 3,5 trilónov EUR určených na dôchodkové príspevky. EFRP má štatút pozorovateľa pri OECD a je členom niekoľkých poradných zborov EÚ ako je Dôchodkové fórum a Poradná skupina pre správu podnikov. Federácia má dve kreslá v Poradnom zbore Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a zamestnaneckými dôchodkovými systémami (CEIOPS).


V rámci EFRP sa 26. októbra 2006 vytvorilo fórum krajín centrálnej a východnej Európy (CEEC Fórum) s cieľom diskutovať o spoločných problémoch a otázkach v oblasti dôchodkových systémov v tomto regióne. CEEC Fórum je pracovná skupina dôchodkových asociácií EFRP, ktorá prichádza so špecifickými potrebami a témami regiónu a so zámerom prezentovať ich na úrovni EÚ.  ADSS je od vytvorenie CEEC Fóra jej aktívnym členom.  V marci 2007 zorganizovala EFRP v spolupráci s ADSS v Bratislave svoje historicky prvé zasadnutie CEEC Fóra.


V apríli 2007 sa ADSS stala členom EFRP. Asociácia sa získaním statusu člena EFRP dostala do združenia európskych krajín, ktoré dlhoročne spolupracujú pri hľadaní a vytváraní efektívnych riešení dôchodkových programov a systémov pre európske krajiny.

 


2) Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia. Nečlenské krajiny EÚ: Chorvátsko, Guernsey, Island, Nórsko, ŠvajčiarskoEurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260