Skúsenosti zo zahraničia

 

Podobne ako Slovensko, mnohé krajiny sveta už uskutocnili reformu svojich priebežných dôchodkových systémov. Tieto krajiny uskutocnujú dôchodkové reformy pre problémy vyplývajúce zo štátnych priebežných dôchodkových systémov:

  • rastúce deficity dôchodkového systému, ktoré spôsobujú neudržatelnost verejných financií
  • klesajúce reálne dôchodky
  • vysoké odvodové zataženie, ktoré spôsobuje vyššiu nezamestnanost, rozmach ciernej práce a pokles pracovných síl.

Každá clenská krajina EÚ má vlastný dôchodkový systém. Európska únia iba stanovuje ciele, ktoré by mali dôchodkové systémy clenských krajín plnit, a to:

  • zabezpecenie primeraných dôchodkov
  • financná udržatelnost dôchodkového systému
  • modernizácia dôchodkových systémov.

Krajiny, ktoré zaviedli 2. pilier dôchodkového zabezpecenia

Európa Rok zavedenia
Madarsko 1998
Polsko 1999
Švédsko 1999
Litva 2001
Lotyšsko 2001
Bulharsko 2002
Chorvátsko 2002
Estónsko 2002
Rusko 2003
Slovensko 2005
Ukrajina 2005
Macedónsko 2006
Ázia
Kazachstan 1998
Hongkong 2000
India 2004
Stredná a Južná Amerika
Chile 1981
Peru 1993
Kolumbia 1994
Argentína 1994
Uruguay 1995
Mexiko 1997
Bolívia 1997
El Salvador 1998
Costa Rica 2000
Dominikánska republika 2003
Ekvádor 2005
Nikaragua 2005
Afrika
Nigéria 2005
Austrália 1992


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260