Dedenie

Súkromné vlastníctvo peňazí na osobnom dôchodkovom účte (ODÚ) je jednou z hlavných výhod sporenia v 2. pilieri. Práve táto skutočnosť sa stala pre mnohých sporiteľov jedným z hlavných motívov pre vstup do 2. piliera. Ako sporiteľovi v 2. pilieri sa časť Vašich dôchodkových odvodov, ktoré doteraz plynuli do Sociálnej poisťovne, ukladá na Vašom osobnom dôchodkovom účte v DSS. Peniaze nasporené na Vašom ODÚ sú Vašim súkromným majetkom a môžu sa dediť.

Dedenie dôchodkových úspor z 2. piliera:

  • Ak sporiteľ zomrie počas ekonomicky aktívneho života, t.j. počas sporenia, tak všetky úspory na jeho ODÚ pripadnú osobám, ktoré určil vo svojej zmluve o Sas a ak týchto osôb niet, tak sa dôchodkové úspory stanú predmetom dedenia podľa pravidiel stanovených Občianskym zákonníkom.
  • Ak sporiteľ zomrie počas poberania dôchodku, tak zostatok peňazí na ODÚ pripadne osobám určeným v zmluve o Sas a ak ich niet, tak dedičom, až keď sa prestanú vyplácať pozostalostné dôchodky. Je to možné len vtedy, ak ste predtým poberali dôchodok vo forme programového výberu s doživotným dôchodkom (pozri spôsob poberania dôchodku).


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260