Osobný dôchodkový účet

Keď sa zapojíte do 2. piliera časť odvodov pôjde na Váš osobný dôchodkový účet (ODÚ) vo Vami vybranej DSS. Podľa zákona môžete mať len jeden osobný dôchodkový účet v jednej DSS.

Na ODÚ Vám postupne v priebehu sporenia pribúdajú peniaze, ktoré sú investované a zhodnocované vo Vami vybranom dôchodkovom fonde tak, aby ich hodnota postupne rástla.

Peniaze na Vašom ODÚ si sporíte na Váš dôchodok, a preto si ich počas aktívneho života nebudete môcť vybrať. Keď sa rozhodnete odísť do dôchodku, peniaze na tomto účte použijete na nákup Vášho dôchodku a rozhodnete sa pre spôsob poberania dôchodku.

Peniaze na Vašom účte sú Vaším súkromným majetkom a v prípade smrti pripadnú osobám, ktoré určíte v zmluve o Sas alebo budú predmetom dedenia.

Vaše peniaze na Vašom ODÚ sú stále Vaším majetkom a sú oddelené od peňazí DSS.

DSS vedie Váš ODÚ v € a výpis z tohto účtu Vám bezplatne zasiela aspoň raz ročne. Stav na Vašom účte si môžete kedykoľvek bezplatne skontrolovať na internetovej stránke Vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

V praxi vyzerá sporenie na Vašom ODÚ nasledovne:

  • vaše úspory na ODÚ nie sú fyzicky v DSS, ale u depozitára, t.j. banky z inej finančnej skupiny
  • peniaze na Vašom ODÚ investujete v dôchodkovom fonde, ktorý si sami vyberiete
  • investiční špecialisti v DSS budú len dávať pokyny, kam majú byť tieto peniaze podľa prísnych pravidiel investované, aby sa ich hodnota zvyšovala
  • pokyny, kam majú byť peniaze občanov investované, vykoná depozitár len v prípade, že budú v súlade so zákonmi
  • podľa zákona maximálny mesačný poplatok za správu dôchodkového fondu, ktorý DSS účtuje klientovi, je 0,03% z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
  • poplatok za vedenie ODÚ je určený zákonom vo výške 1% zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260