Výhody sporenia v 2. pilieri

Vyššie dôchodky

– pri dlhodobom sporení a investovaní možno očakávať vyššie výnosy z peňazí na Vašom dôchodkovom účte a tým aj Váš vyšší dôchodok, než je možné dosiahnuť ak budete prispievať výlučne do 1. piliera.

Súkromný majetok

– peniaze na Vašom osobnom dôchodkovom účte sú Vašim majetkom a budú sa môcť dediť.

Bezpečnosť

– Váš dôchodok bude financovaný z dvoch nezávislých zdrojov, t.j. z 1. piliera + 2. piliera a preto bude bezpečnejší.

Možnosť ovplyvňovať svoj dôchodok

– svoju DSS a dôchodkový fond (fondy) si môžete vybrať a počas sporenia meniť a tak ovplyvňovať zhodnotenie Vašich peňazí na Vašom účte a teda aj Váš budúci dôchodok z 2. piliera.

Možnosť investovať

– môžete si vybrať dôchodkový fond  (fondy) a tak ovplyvňovať zhodnotenie Vašich peňazí na Vašom účte a teda aj Váš budúci dôchodok z 2. piliera.

Možnosť vybrať si formu poberania dôchodku

– budete si môcť vybrať z viacerých foriem poberania Vášho dôchodku z 2. piliera.

Malé politické riziko

– ak by štát zmenil podmienky fungovania 1. piliera, nedotkne sa to Vašich peňazí na Vašom osobnom dôchodkovom účte v 2. pilieri.

Sporenie v 2. pilieri je dlhodobou záležitosťou

– ak si budete sporiť menej ako 10 rokov, nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok. Nasporené prostriedky však budú predmetom dedenia alebo pripadnú osobe (osobám), ktorú určíte vo Vašej zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Len pri dlhodobom sporení a investovaní bude Váš dôchodok z 1. aj 2. piliera spolu vyšší ako dôchodok výlučne z 1. piliera.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260