Týždenné údaje o fondoch

Prehľad údajov o dôchodkových fondoch

Stav k: 16.06.2017

Dlhopisové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,043810 € 562 988 541,60 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,042734 € 1 963 746 221,29 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,042143 € 1 447 940 676,19 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,046919 € 329 419 928,48 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,042138 € 585 676 843,14 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,045988 € 977 876 505,03 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Zmiešané fondy

  Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
ING d.s.s., a.s. 0,045378 € 29 800 682,36 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,049346 € 40 450 622,13 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Akciové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,044511 € 59 173 792,07 € 0,3 %
Allianz-Slovenska d.s.s., a.s. 0,051106 € 352 072 784,36 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,045501 € 191 695 146,67 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,042627 € 48 188 349,66 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,047590 € 96 930 135,89 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,050149 € 78 496 228,51 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Indexové fondy

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde Odplata za správu dôchodkového fondu*
AEGON d.s.s., a.s. 0,057588 € 25 665 151,17 € 0,3 %
AXA d.s.s., a.s. 0,058879 € 258 972 191,23 € 0,3 %
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 0,053601 € 18 546 676,62 € 0,3 %
ING d.s.s., a.s. 0,055998 € 58 400 500,12 € 0,3 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0,056347 € 138 597 597,95 € 0,3 %

* priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260