DSS

Reforma dôchodkového systému priniesla zásadnú zmenu – možnosť sporiť si na dôchodok na svojom osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak si sporíte v DSS, resp. sa chystáte do 2. piliera vstúpiť, Vaše povinné odvody na starobné poistenie, ktoré by ste platili Sociálnej poisťovni vo výške 18% sa rozdelia medzi 1. pilier – 14% (platí sa do Sociálnej poisťovne) a 2. pilier – 4% (sporí sa v DSS). Peniaze na Vašom účte sa prostredníctvom dôchodkových fondov investujú a zhodnocujú tak, aby ich hodnota postupne rástla. V tomto prípade budete dostávať starobný dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí, nasporených a zhodnotených na svojom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier). V súčasnosti je v 2. pilieri zapojených viac ako 1,4 mil. sporiteľov.

Dôchodková správcovská spoločnosť, v ktorej si sporíte, resp. sa chystáte sporiť na dôchodok vám poskytuje nasledovné služby:

 • vedie Váš osobný dôchodkový účet
 • spravuje rôzne dôchodkové fondy s rôznou investičnou stratégiou, medzi ktorými si môžete vybrať (možnosť sporiť v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový dôchodkový fond)
 • zamestnáva kvalifikovaných zamestnancov, ktorí peniaze na Vašom osobnom dôchodkovom účte efektívne investujú
 • raz za rok Vám bezplatne zašle výpis z Vášho osobného dôchodkového účtu
 • na svojej internetovej stránke pravidelne aktualizuje dôležité informácie, napr. denné vyhodnotenie hodnoty dôchodkovej jednotky, stav na Vašom osobnom dôchodkovom účte
 • za svoje služby Vám DSS účtuje poplatky, ktorých druhy a výška sú obmedzené zákonom.

Na Slovensku dnes ponúka svoje služby šesť dôchodkových správcovských spoločností:

 • AEGON d.s.s., a.s.
 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • AXA d.s.s., a.s. (do marca 2007 Winterthur d.s.s., a.s.)
 • DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260