Dôchodkový systém

Dôchodkový systém na Slovensku je od januára 2005 postavený na troch pilieroch. Prvý predstavuje dôchodkové poistenie, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa. Druhý pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Tretím pilierom je doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré vykonávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Prvý a druhý pilier predstavujú základný systém dôchodkového poistenia, do ktorého občan povinne alebo dobrovoľne platí zákonom stanovené poistné resp. príspevky. Tí, ktorí sú zapojení len do 1. piliera platia na starobné poistenie (ide o súčasť dôchodkového poistenia) poistné Sociálnej poisťovni vo výške 18% z vymeriavacieho základu (ak sú to zamestnanci tak 9% im zráža zamestnávateľ zo mzdy a 9% im platí zamestnávateľ z vlastných zdrojov). Tí, ktorí sa zapojili aj do 2. piliera si platia14% na starobné poistenie do Sociálne poisťovne a 4% do vybranej DSS. 3. pilier je dobrovoľný.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260