Tlačové centrum

TÁTO KRAJINA NIE JE PRE STARÝCH
04. 07. 2017
Minulý týždeň sa nechal počuť sám generálny tajomník OECD José Ángel Gurría: „Slovenská ekonomika je dlhé roky jednou z najdynamickejších a najkonkurenčnejších v OECD a očakáva sa, že tento výkon bude pokračovať“. Ruka v ruke s touto informáciou najnovšia hodnotiaca správa OECD však konštatuje aj menej potešiteľnú skutočnosť. Tým zároveň aj potvrdzuje štatistiku zo správy Európskej komisie: „Starnutie slovenského obyvateľstva bude najvýraznejšie spomedzi krajín OECD, čo vystaví verejné financie počas nasledujúcich dekád enormným tlakom“. Rečou čísiel - v prípade Slovenska pôjde o cca dvojnásobný negatívny rozpočtový dopad (v pomere k HDP) na fiškálnu politiku Slovenska oproti priemeru krajín EÚ. >viac

O svoje dôchodkové úspory sa príliš nestaráme
30. 03. 2017
Väčšina sporiteľov sa o svoje dôchodkové úspory príliš nezaujíma, až 80 percent z nich ich drží v dlhopisoch. Sporitelia do 40 rokov by mali aspoň časť dôchodkových úspor investovať do akcií >viac

V druhom dôchodkovom pilieri je aktuálne viac ako 7 miliárd eur
16. 02. 2017
Čistá hodnota majetku dôchodkových fondov v správe dôchodkových správcovských spoločností dosiahla k 9. februáru vyše 7,003 miliardy eur.V druhom pilieri si pravidelne sporí viac ako 1,39 milióna ľudí. Vyplýva to z aktuálnych údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). >viac

Zmeny vo vedení ADSS
15. 02. 2017
Predsedníctvo Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) na svojom zasadnutí dňa 7.2. 2017 zvolilo nového predsedu predsedníctva a podpredsedu predsedníctva. Novým predsedom predsedníctva ADSS je p. Ing. Marián Kopecký (Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. ) a novým podpredsedom predsedníctva ADSS je p. RNDr. Vladimír Mlynek. (VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.) >viac

Zmeny v druhom pilieri prešli do druhého čítania
09. 02. 2017
Od začiatku mája tohto roka má dostať približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý parlament posunul do druhého čítania. >viac

Stanovisko Asociácie DSS k letáku Sociálnej poisťovne
31. 03. 2015
Bratislava, 30. 3. 2015 – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností upozorňuje, že leták, ktorý zasiela Sociálna poisťovňa, obsahuje nesprávne informácie.
>viac

Asociácia DSS obracia pozornosť k poslaniu dvojpilierového systému
16. 03. 2015

Bratislava, 16. 3. 2015 – Diskusie o výhodnosti zotrvania či vystúpenia z druhého piliera zastierajú skutočný zmysel a poslanie dvojpilierového systému – rozloženie rizika pri sporení na starobu.

 

>viac

Zodpovednosť za budúce dôchodky berieme veľmi vážne.
02. 02. 2015

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností vyzýva politických predstaviteľov, odborníkov, média a sporiteľov v 2. pilieri na upokojenie situácie.

>viac

Asociácia DSS reaguje na návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení
28. 01. 2015

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností reaguje na návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý umožňuje sporiteľom v 2. pilieri prehodnotiť svoje rozhodnutie.

>viac

Druhý pilier sa otriasol, potrebuje ústavný zákon
13. 02. 2013

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností hodnotí uplynulé obdobie ako prelomovú udalosť pre druhý pilier na Slovensku. Ostatné otvorenie druhého piliera ukázalo krehkosť jeho základov. Tie sú postavené na dôvere sporiteľov, ktorá bola v posledných rokoch decimovaná. Prispela k tomu nielen situácia na finančných trhoch, ale aj mnoho neobjektívnych informácií.

 

 Druhý pilier vznikol s ambíciou diverzifikácie príjmov v starobe a rozložením ich rizík. V posledných rokoch prešiel mnohými zmenami a dnes je so svojimi garanciami, flexibilitou, nízkymi nákladmi či daňovým zvýhodnením jedinečným prostredím pre sporenie na dôchodok. Každé otváranie druhého piliera však otriasa jeho základmi, nech je odôvodnené sebelepšími právnymi argumentmi. Ohrozuje jeho ďalšiu existenciu a poškodzuje všetkých sporiteľov, ktorí mu prejavili dôveru.

 

 "Je preto najvyšší čas, aby druhý pilier prestal byť politickým bojiskom. Prijatie ústavného zákona o prvom a druhom pilieri je pre ďalšiu existenciu dlhodobého sporenia na dôchodok nevyhnutné," uzatvoril predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Stanislav Žofčák.

>viac

DOBROVOĽNÉ PRÍSPEVKY
12. 02. 2013

Platiť dobrovoľné príspevky do 2. piliera je možné od  januára 2013. Dobrovoľné príspevky si sporitelia môžu odvádzať do 2. piliera od 01.01.2013.  Sú daňovo zvýhodnené, až do výšky 2% zo základu dane sú nezdaniteľnou časťou základu dane sporiteľa do zdaňovacieho obdobia za rok 2016.  Výška dobrovoľných príspevkov je ľubovoľná, podľa finančných možností sporiteľa a nemusí byť vždy rovnaká. Sporiteľ si teda sám určí výšku príspevku, rovnako aj frekvenciu, čiže ako často bude dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet posielať.

 

Sporiteľ má dve možnosti, ako posielať príspevky do 2.piliera. Dohodnúť sa so zamestnávateľom, ktorý pošle platbu za sporiteľa (obdobne ako 3.pilier) alebo si platby do 2.piliera bude sporiteľ posielať sám.  V obidvoch prípadoch je sporiteľ povinný uzavrieť s DSS dodatok k zmluve o sds o platení dobrovoľných príspevkov.

 

Sporitelia nájdu ďalšie informácie  o postupovaní dobrovoľných príspevkov na internetových stránkach jednotlivých dôchodkových správcovských spoločností.

>viac

Veríme v korektné údaje a preto sme nútení protestovať
21. 01. 2013

Bratislava, 21.1.2013 – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností reaguje na vyhlásenia súčasného aj bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny k informáciám o druhom pilieri.

 

Uisťujeme sporiteľov v druhom pilieri, že súčasná hodnota majetku vo fondoch je vyššia ako hodnota nimi odvedených príspevkov. Informácia je mylne prezentovaná ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny v televíznych diskusiách. V súčasnosti je hodnota majetku vo  všetkých fondoch vyššia ako výška príspevkov do nich odvedených.

 

Zároveň považujeme za nesprávne aj údaje uvedené v letáku Sociálnej poisťovne Ako ďalej v dôchodkovom sporení. Autor letáku pravdepodobne neodrátal objem príspevkov, ktoré sa vrátili Sociálnej poisťovni počas otvorení systému, rovnako ako aj výplaty pozostalým.

 

Nesúhlasíme so zjednodušením a paušalizáciu tvrdenia, pre koho sa sporiť v 2.pilieri oplatí, ktoré zaznelo v podaní pána exministra Jozefa Mihála. Sociálna poisťovňa už dnes vytvára aj bez vplyvu druhého piliera deficit vo výške približne 900 miliónov eur. Predstavuje to približne 20 percent z celkového objemu vyplácaných dôchodkov, na ktoré si štát musí požičiavať alebo ich pokryť z iných zdrojov. Ak by Sociálna poisťovňa vyplácala dôchodky v takej výške, v akej by jej to umožňovali vybrané príspevky (bez vplyvu 2. piliera), musela by znížiť teraz vyplácané dôchodky o 20 percent.

 

Odporúčania na základe porovnania výhodnosti prvého a druhého piliera budú mať zmysel až vtedy, keď prvý pilier bude v nastavený tak, aby bol dlhodobo udržateľný. Ide o parametre ako sú výška dôchodku, jeho valorizácia, odchod veku do dôchodku či nastavenie hodnoty osobného mzdového bodu. V dnešnej situácii tomu tak nie je. Akúkoľvek paušalizáciu pri porovnávaní výhodnosti dvoch pilierov podľa veku alebo výšky príjmu preto považujeme za nenáležitú a nesprávnu.

 

„Veríme, že všetky pozitívne zmeny, ktoré priniesla do 2. piliera ostatná novela zákona, mu dokážu vrátiť dôveru sporiteľov a posilniť jeho stabilitu. Prvý a druhý pilier si nemajú navzájom konkurovať, ale dopĺňať sa, preto akékoľvek nesprávne a skresľujúce informácie považujeme za škodlivé“, uzatvára podpredseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Jozef Paška.

 

>viac

Majetok sporiteľov sa zvýšil
03. 01. 2013

Sporitelia mali k 28. decembru roka 2012 v druhom dôchodkovom pilieri uložený majetok v hodnote vyše 5,47 mld. eur. Čistá hodnota ich majetku sa  medzitýždenne zvýšila o 6,2 mil. eur. V akciových fondoch evidovali dôchodkové správcovské spoločnosti k minulému piatku 3,28 mld. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim týždňom znamená nárast o 3,3 mil. eur. V zmiešaných fondoch sa objem spravovaného majetku zvýšil o necelých 721 tis. eur a dosiahol tak hodnotu takmer 1,44 mld. eur. V dlhopisových fondoch sa k piatku minulého týždňa nachádzalo viac než 752 mil. eur, čo predstavuje medzitýždenný nárast o 2,1 mil. eur. K rovnakému dňu sa objem finančných prostriedkov v indexových fondoch zvýšil o 17 tis. eur a v súčasnosti ich celková hodnota predstavuje takmer 5,7 mil. eur.

>viac

Nesporíte si na dôchodok v II. pilieri?
02. 01. 2013
Nesporíte si na dôchodok v II. pilieri?
Práve teraz máte možnosť vstúpiť bez obmedzenia - II. pilier je otvorený od septembra 2012 do januára 2013!
Pokiaľ ste sa doteraz nerozhodli pre sporenie v II. pilieri alebo ste v minulosti nestihli 6-mesačnú lehotu pre vstup, máte práve teraz, až do konca januára 2013 možnosť uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Ak sa nechcete spoliehať iba na dôchodok od štátu, rozdeľte riziko budúceho dôchodku medzi oba piliere dôchodkového systému. >viac

DSS k 1.6. spravovali vyše 5,01 mld. eur
06. 06. 2012
Majetok sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri k 1. júnu tohto roka presiahol 5,01 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov sa medzitýždenne zvýšila o 5,1 mil. eur. V akciových fondoch evidovali penzijné spoločnosti k minulému piatku vyše 3 mld. eur, čo bol oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 1,5 mil. eur. V zmiešaných fondoch bolo takmer 1,42 mld. eur. V týchto fondoch sa objem spravovaného majetku zvýšil o 1 mil. eur. V dlhopisových fondoch k minulému piatku objem prostriedkov vzrástol o 2,4 mil. eur na takmer 592,4 mil. eur. V indexových fondoch sa k piatku nachádzalo 1,67 mil. eur, čo je medzitýždenný nárast o 62 tis. eur >viac

Zmeny vo vedení ADSS
21. 05. 2012

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
s novým predsedom a podpredsedom.

V súlade so stanovami, na základe ktorých je predsedníctvo v Asociácii založené na rotačnom princípe, došlo dňa 15. mája na riadnom zasadnutí predsedníctva Asociácie dôchodkových spoločností  k výmene na postoch predsedu a podpredsedu predsedníctva.
Za predsedu predsedníctva bol zvolený Ing. Stanislav Žofčák, zástupca Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Za podpredsedu predsedníctva bol zvolený Ing. Jozef Paška, zástupca Allianz - Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Obaja boli zvolení počtom všetkých prítomných hlasov. Funkčné obdobie trvá jeden rok.

Noví funkcionári združenia si dávajú za úlohu pokračovať v konštruktívnej a vecnej diskusii o problémoch a budúcnosti 2. dôchodkového piliera s cieľom optimalizovať a stabilizovať jeho nastavenie, ktoré povedie k výraznejšiemu zhodnocovaniu dôchodkových úspor sporiteľov.


 

>viac

Sporitelia majú v druhom pilieri takmer 4,7 mld. eur
01. 02. 2012

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) spravovali k 27. januáru tohto roka vo svojich fondoch majetok sporiteľov v celkovej hodnote takmer 4,68 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri sa medzitýždenne zvýšila o 22 mil. eur. V rastových fondoch evidovali penzijné spoločnosti k minulému piatku 2,98 mld. eur, čo bol oproti predchádzajúcemu týždňu pokles takmer o 8 mil. eur. Vo vyvážených fondoch bolo takmer 1,42 mld. eur. Aj v týchto fondoch sa pritom objem spravovaného majetku znížil, a to o 5,6 mil. eur. Naopak, v konzervatívnych fondoch sa k minulému piatku objem prostriedkov zvýšil o 35,5 mil. eur na takmer 277,8 mil. eur. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

>viac

Sporenie na dôchodok čakajú zmeny
19. 01. 2012

Správcovské firmy rozposielajú listy. Dozviete sa, koľko máte na účte, aj ako sa zmenil zákon

Výnos vám budú od apríla garantovať len v jednom dôchodkovom fonde.

Hoci na poslanie výpisu z dôchodkového účtu majú dôchodkové spoločnosti čas do konca februára, tento rok to spravili v predstihu. "Poslanie ročného výpisu z účtu sme spojili aj s informovaním klientov o legislatívnych zmenách, ktoré sa v starobnom dôchodkovom sporení uskutočnia v najbližšom období," hovorí Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ pre penzie v ING DSS. Urobili tak všetky spoločnosti, ktoré na trhu pôsobia. Zákon im totiž predpisuje poslať informáciu o zmenách v zákone do 15. januára. List z dôchodkovej spoločnosti preto dostanete aj v prípade, že vám výpis z účtu chodí napríklad e-mailom.

viac na:www.sme.sk

>viac

Robert Fico obral ľudí, tvrdí Mihál
14. 06. 2011

Budúci dôchodcovia mali kvôli vláde Roberta Fica (Smer-SD) prísť o 150 miliónov eur.

Podľa ministra práce Jozefa Mihála (SaS) ich o túto sumu pripravili takzvané garancie, teda povinnosť dôchodkových správcovských spoločností každých šesť mesiacov preukazovať, že neprerábajú peniaze svojich klientov. Ak idú do mínusu, musia na sporivé účty doplácať zo svojho. Penzijné firmy na to zareagovali opatrnou investičnou stratégiou, ktorá tiež znamenala nižší výnos. „Dokazuje to vývoj na akciových trhoch, ale aj výnosy štátnych dlhopisov,“ tvrdí rezort.

Aj DSS-ky potvrdili, že Ficove zásahy výnosy skresali. „Asi áno, ale možný bol len jeden scenár, takže sa nad tým nikto nezamýšľal,“ povedal Peter Socha z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

viac na www.hnonline.sk

 

>viac

Vyhlásenie ADSS k novele zákona č. 43/2004 Z.z., o starobnom dôchodkovom sporení
13. 06. 2011

Asociácia DSS si je plne vedomá, že 2.pilier má zarábať peniaze a investovať tak, aby dosiahol čo najvyšší výnos. Musí sa tak ale diať spôsobom primeraným a zodpovedajúcim rizikovému profilu sporiteľov. 

Základným princípom starobného dôchodkového sporenia je dlhodobé investovanie úspor občanov na kapitálových trhoch, ktoré nevylučuje  možnosť poklesov hodnoty majetku. História nám ukazuje, že z dlhodobého hľadiska je investovanie výnosné a zmysluplné. Vyžaduje si však špecifické profesionálne znalosti a skúsenosti, ktorými na Slovensku disponujú špecializované správcovské spoločnosti (DSS). Jednou z kľúčových úloh DSS je informovanie sporiteľov o možnom vývoji ich investícií v strednodobom a dlhodobom horizonte a usmernenie sporiteľov vzhľadom na ich vedomosti, informácie, vek a investičné preferencie. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti sa správajú a chcú dlhodobo správať ako zodpovední správcovia a chcú aktívne prispôsobovať investovanie potrebám a požiadavkám sporiteľov. Ctíme si zásadu, že sporiteľom, ktorí nemajú dostatočné vedomosti o investovaní a rizikách s ním spojených žiadny profesionálny správca neinvestuje ich úspory z prevažnej časti do akcií. Toto je aj celosvetový trend v oblasti regulácie, vyvolaný skúsenosťami z finančnej krízy, ktorý núti poskytovateľov investičných služieb a správcov fondov skúmať a zohľadňovať vo svojej činnosti rizikový profil klienta. Investovanie úspor obyvateľov na dôchodok v tomto trende celkom iste nebude a nemôže stáť bokom.

Aj napriek tomu, že zavedenie garancií v 2.pilieri sa ukázalo byť vyhovujúcim pre značnú časť sporiteľov, považujeme súčasný stav za nevyhovujúci. Neumožňuje výraznejšie zhodnocovanie úspor kvôli nesprávnemu nastaveniu systému garancií, sledovaných období, ale aj štruktúre poplatkov, a preto je potrebné ho zmeniť. 

Aktuálny návrh zákona zatiaľ nevykazuje známky stability z pohľadu budúceho možného vývoja a nesmeruje k riešeniu problémov súčasného stavu sektora.  Z uvedených dôvodov máme maximálny záujem na pokračovaní v diskusii o zmenách v 2.pilieri, vecne argumentovať a snažiť sa o hľadanie dobrého a stabilného riešenia pre 2.pilier.

>viac

Otvorený list Sociálnej poisťovni
16. 06. 2009

Zaujímavý článok sa objavil na blog.sme.sk:

Vážený pán Ing. Dušan Muňko, ďakujem Vám za Váš včerajší list o II. dôchodkovom pilieri, v ktorom sa mi pekne prihovárate a snažíte sa ma primäť zamyslieť sa nad základnými otázkami: Vstúpiť či nevstúpiť? Vystúpiť alebo zotrvať? Zarobím alebo prerobím?

>viac

Sociálna poisťovňa by chcela peniaze sporiteľov z 2. piliera
13. 04. 2009

Jeden a pol milióna občanov Slovenska si už piaty rok sporí na svoje dôchodky na svojich osobných dôchodkových účtoch. Doteraz nasporili sumu prevyšujúcu korunovú hodnotu 70 miliárd. Ide o ich vlastné, súkromné peniaze, na ktoré nikto – vrátane vlády – nemôže siahnuť. Zjavne sa to nepáči riaditeľovi Sociálnej poisťovne (SP), Dušanovi Muňkovi. V článku, ktorý napísal pre denník Pravda (9.apríl 2009, str.17) to dáva jasne najavo.

>viac

Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov členských krajín OECD
11. 03. 2009

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) porovnala nominálny a reálny výnos dôchodkových fondov za obdobie január - október 2008. Výsledky porovnania môžete nájsť tu. Z porovnania je zrejmé, že slovenské dôchodkové fondy, vďaka konzervatívnemu prístupu k riziku, utrpeli jedny z najmenších strát spomedzi členských krajín OECD, a to napriek veľkým poklesom na globálnom finančnom trhu.

>viac

Vôľu sporiť si v 2.pilieri počas materskej treba oznámiť
13. 01. 2009

Ak chce zamestnankyňa alebo povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), aby za ňu od začiatku januára počas poberania materského platil štát príspevky do druhého dôchodkového piliera, musí to oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (SP). Takéto oznámenie pritom musí sporiteľka doručiť do SP najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní materského.

>viac

Newsletter ADSS bude pravidelným zdrojom informácií pre sporiteľov aj celú verejnosť
16. 12. 2008

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) dnes vydala nulté číslo informačného newslettra, na tvorbe ktorého sa podieľa všetkých šesť dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Hlavným cieľom newslettra je prinášať pravdivé a neskresľované informácie o vývoji dôchodkových fondov DSS a odborné informácie o celom dôchodkovom systéme. Asociácia bude vydávať newsletter v elektronickej podobe pravidelne každé dva týždne. Každé číslo bude avizované inzerátom v slovenskej tlači a bude k dispozícii na stránke www.adss.sk. Formou e-mailu ho dostanú všetci sporitelia, ktorí udržujú so svojou DSS e-mailový kontakt a jeho adresátmi budú aj všetky slovenské médiá.

>viac

V 2. pilieri si nasporí každý sporiteľ
11. 11. 2008

Riaditeľ Sociálnej poisťovne Dušan Muňko pokračuje v nepodložených útokoch na 2.pilier, ktorých cieľom je zneistiť sporiteľov.  Potom, ako nedávno vyhlásil, že sporitelia v 2.pilieri „už prišli“ o všetky svoje úspory teraz tvrdí, že viac ako 50% sporiteľov si v druhom pilieri nenasporí na minimálny dôchodok. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) riaditeľa Sociálnej poisťovne vyzýva, aby zverejnil z akých analýz na ktoré sa odvoláva a z akých poznatkov zo zahraničia  čerpá argumenty pre svoje výroky.

>viac

Ani jeden sporiteľ v 2. pilieri neprišiel o svoje úspory
28. 10. 2008

Vážený pán generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Dušan Muňko,
   Dňa 25. októra 2008 publikoval denník SME na strane 7,  interview s titulkom: Muňko: Ľudia prišli o penzijné úspory. V odpovedi na otázku, kde sa Vás denník pýtal, ktorí ľudia by podľa Vás mali odísť z 2. piliera, ste uviedli: „Pán kolega, aby sme si rozumeli. Aby sme si jasne povedali, ktorí ľudia majú odísť. Ľudia, ktorí vstúpili do 2. piliera, môžete pokojne napísať, že prišli o celé úspory. Do dvoch týždňov možno budete múdrejší. Jedna tretina finančných prostriedkov, ktoré sú vonku, je zdrap papiera. Môžete napísať, že to povedal riaditeľ Sociálnej poisťovne, že prišli o celé úspory“. Denník SME Vám následne položil doplňujúcu otázku, či podľa Vás ľudia prišli o dôchodkové úspory, alebo do dvoch týždňov o ne ešte len prídu.  V odpovedi na túto otázku ste uviedli: „Nieže prídu, už prišli“.
   Týmito výrokmi ste sa dopustili opakovaného klamstva, ktoré nesie znaky šírenia poplašnej správy. Vzhľadom na to, akú funkciu dnes zastávate to platí dvojnásobne. Vaše výroky tak získavajú potenciál zásadným spôsobom znepokojiť a vystrašiť viac ako 1,4 milióna sporiteľov v 2. pilieri.
   Dokázať ich nepravdivosť môže kedykoľvek napríklad Národná banka Slovenska, alebo depozitár, ktorejkoľvek DSS. Môže to urobiť aj ktorýkoľvek sporiteľ v 2.pilieri tak, že si skontroluje stav osobného dôchodkového účtu.
   Vážený pán Muňko,
sme presvedčení, že šírenie takýchto lží je neprípustné. Pokiaľ je ich autorom človek Vášho postavenia, ku neprípustnosti sa pridáva aj  faktor nezodpovednosti. Vyzývame Vás preto, aby ste svoje vyjadrenia o tom, že sporitelia v 2.pilieri „už prišli“ o svoje úspory, verejne vzali späť.
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

>viac

Penzijné fondy odolávajú krízam lepšie ako ostatní
27. 10. 2008

Penzijné fondy patria medzi najkonzervatívnejších investorov. Zarábajú síce menej, ale s menším rizikom. Ich sila a stabilita sa preto najlepšie prejavuje v časoch finančných kríz. Tá dnešná – globálna a hlboká, nie je výnimkou.
Príklad 1: Island. Donedávna jedna z najbohatších krajín sveta (v pomere na počet obyvateľstva), dopláca na prehnaný optimizmus z minulosti možno najviac. Jej vláda ale vyjednáva s islandskými penzijnými fondmi a prosí ich, aby investovali svoje zahraničné aktíva (čiže úspory islandských dôchodkových sporiteľov) do islandských štátnych obligácií. Výsledkom má byť záchrana islandskej koruny, respektíve pomoc pri záchrane celého ostrovného štátu.
Príklad 2: Argentína. Jej vláda, ktorá má na celom svete povesť tej, ktorá už raz dokázala doviesť štát do defaultu, znárodňuje tamojšie penzijné fondy. Tvrdí síce, že chce chrániť sporiteľov, ale v skutočnosti potrebuje ich peniaze, ktoré sú vo fondoch bezpečne uložené. Argentínske penzijné fondy síce stratili veľa (najmä vďaka tomu, že v minulosti boli donútené nakúpiť domáce štátne obligácie, ktorých cena dnes letí dolu), ale stále ešte majú aktíva za 30 miliárd dolárov. Vláda má veľké dlhy (len tento rok má zaplatiť 11 miliárd dolárov) a nemá peniaze. Peniaze sporiteľov z penzijných fondov sa jej preto hodia.
Príklady ilustrujú vyššie popisovaný jav - v časoch finančných kríz býva pravidlom, že najviac peňazí (likvidných aktív) mávajú práve penzijné fondy. Sú totiž od podstaty konzervatívne a opatrné. Nikdy nehrajú na riziko a vysoký zisk, ale vždy na istotu a bezpečnosť. Inak to ani nejde. Penzijné fondy sú dlhodobí investori (10 až 50 rokov), ktorí pracujú pre milióny bežných ľudí, ktorým spravujú dôchodkové úspory. Títo ľudia nečakajú astronomické zisky, ale bezpečnosť dôchodku.

>viac

Peniaze sporiteľov v 2.pilieri sú bezpečné
26. 10. 2008

Výroky riaditeľa Sociálnej poisťovne sú nepravdivé a pripomínajú poplašnú správu
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) sa dôrazne ohradzuje voči výrokom riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP) Dušana Muňka, ktoré v sobotu 25.októbra 2008 publikoval denník SME a podľa ktorých je Muňko presvedčený, že sporitelia v 2.pilieri „už prišli“ o svoje prostriedky, ktoré majú uložené na osobných dôchodkových účtoch spravovaných Dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS). Hrubú nepravdu, ktorú výroky riaditeľa Sociálnej poisťovne zjavne obsahujú, potvrdil cez víkend aj premiér Róbert Fico, keď teoreticky pripustil možnosť znárodnenia DSS v prípade, že by boli peniaze sporiteľov „definitívne“ ohrozené, pričom vzápätí dodal, že táto téma dnes nie je aktuálna.
Pán Muňko sa dopustil výrokov, ktoré hraničia so šírením poplašnej správy. To môže mať tri dôvody – nevedomosť, cielenú snahu poškodiť dobré meno všetkých šiestich DSS, alebo cielenú snahu vystrašiť sporiteľov. Všetky tri možnosti sú zlé“, konštatuje ADSS.
ADSS je kedykoľvek pripravená vo verejnej diskusii dokázať, že výroky riaditeľa Sociálnej poisťovne sú klamstvom. Asociácia je rovnako tak pripravená na otvorenú verejnú diskusiu o dopadoch finančnej krízy na stav dôchodkových fondov, ktoré spravuje.

>viac

DSS sa nesnažia získať klientov po termíne 30.júna
03. 07. 2008

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností odmieta správy, ktoré navodzujú dojem, že Dôchodkové správcovské spoločnosti podpisujú zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení aj po uplynutí dátumu 30.jún 2008 a antidatujú na nich podpisy. Situácia, ktorú anonymne navodil redaktor televízie Markíza bola hraničná a pracovníci informačných liniek jednotlivých DSS sa ju snažili riešiť ľudsky a s pochopením. ADSS zásadne odmieta tvrdenia, že ide o hromadný jav, ktorý je organizovaný. Ani jedna DSS nevyvíja a nevyvíjala v tomto smere vôbec žiadnu aktivitu. ADSS zároveň zdôrazňuje, že možnosť, ktorú pracovníci informačných liniek v dobrej viere ponúkli, nespôsobila a nemohla nikomu spôsobiť žiadnu ujmu a škodu.

>viac

Spoločná kampaň šiestich DSS je zameraná na vstup do 2.piliera a mladých ľudí
05. 06. 2008

B r a t i s l a v a (5. jún 2008) – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností dnes spustila informačnú kampaň, ktorej cieľom je informovať ľudí o význame sporenia si na dôchodok. Kampaň reaguje aj  na fakt, že do konca júna je stále možné vstupovať do 2. piliera

>viac

O chybách v letáku netreba rokovať, treba ich opraviť
06. 05. 2008

MPSVR by malo vysvetliť, ako vypočítalo hodnoty v informačnom letáku o 2. pilieri

B r a t i s l a v a (6. máj 2008) – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) sa nebráni rokovaniu s MPSVR o informačnom letáku o 2. pilieri (ani o akejkoľvek inej téme týkajúcej sa 2. piliera), ale očakáva, že ministerstvo najprv verejne vysvetlí metódu použitú pri výpočte príkladov výšky dôchodku „letákového“ manažéra Petra. ADSS považuje výpočet ministerstva za chybný a výsledky z neho plynúce za zavádzajúce. ADSS zároveň trvá na svojom stanovisku, že MPSVR by malo priznať chybu a informovať o nej  verejnosť.

>viac

Operátor informačnej linky MPSVR preukázal nevedomosť o základných faktoch dôchodkového systému.
05. 03. 2008

Operátor informačnej linky MPSVR preukázal nevedomosť o základných faktoch dôchodkového systému.
Asociácia DSS pripravuje vlastnú informačnú linku pre sporiteľov v II. pilieri

B r a t i s l a v a (5. marec 2008) – Niektoré informácie, ktoré v rámci informovania verejnosti o dôchodkovom systéme, poskytuje informačná linka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), nie sú korektné.  ADSS to konštatuje v súvislosti so správou, ktorú publikoval spravodajský portál www.aktualne.sk. Podľa portálu operátor informačnej linky MPSVR povedal, že sporiteľ, ktorí neuzavrie po dovŕšení dôchodkového veku zmluvu zo životnou poisťovňou a nekúpi si anuitu, príde o svoju nasporenú sumu, ktorá takto prepadne v prospech DSS. Takúto informáciu, ktorá podľa www.aktualne.sk pochádza z oficiálneho infocentra MPSVR považuje ADSS za vážnu chybu, ktorá môže sporiteľov výrazne zneisťovať.

>viac

Zmena upravujúca výstupy z 2 piliera ohrozuje sporiteľov
11. 02. 2008

B r a t i s l a v a – (11.február 2008) – ADSS nesúhlasí s návrhom na prechodné ustanovenie, ktoré chce do Zákona o starobnom dôchodkovom sporení (SDS), zaviesť MPSVR. Zmena odstraňuje z procesu, ktorým sporiteľ vystupuje z 2 piliera doteraz platný postup, kedy pri akte výstupu musí  doručiť do Sociálnej poisťovne (SP) žiadosť o výstup s overeným podpisom. Inštitút overeného podpisu pritom pôvodne zaviedlo do Novely zákona o sociálnom poistení samotné MPSVR.

ADSS žiada navrhovanú zmenu vypustiť, prípadne doplniť formuláciou: „v prípade ak sporiteľ pri predložení písomného prehlásenia podľa paragrafu 123 f odseku.1 preukáže svoju totožnosť zamestnancovi pobočky SP. Zamestnanec pobočky SP potvrdí tieto skutočnosti vlastným podpisom“.

>viac

Výška mzdy nie je kritériom výhodnosti 2 piliera
07. 02. 2008

Bratislava (7.február 2008)  - Väčšina sporiteľov v 2. pilieri starobného dôchodkového sporenia podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS)  dobre chápe jeho výhodnosť a bezpečnosť. Výhodnosť, alebo nevýhodnosť 2. piliera ale podľa ADSS nikdy nezávisela ani nezávisí iba od výšky mzdy sporiteľa. Nižšia mzda znamená nižšie príspevky a teda aj nižšie budúce dôchodky nielen v 2., ale aj v 1. pilieri, ktorý je rovnako ako 2. pilier postavený na princípe zásluhovosti. Podľa ADSS preto nie je možné stanovovať príjmové hranice, ktoré oddeľujú pomyselnú výhodnosť a nevýhodnosť 2. piliera v porovnaní s 1. pilierom. ADSS konštatuje, že od začiatku roka 2008 odkedy je 2. pillier otvorený sa zásadným spôsobom zintenzívnila komunikácia medzi jednotlivými DSS a ich sporiteľmi. Sporitelia podľa asociácie hľadajú predovšetkým relevantné a presné informácie a tie od svojich DSS pravidelne dostávajú.

>viac

Barto: penzijné piliere neriešia blahobyt
20. 01. 2008

Oba dôchodkové systémy majú ľuďom len zabezpečiť istotu, že budú mať na základné potreby

Hovorí, že vstup Slovenska do eurozóny je príležitosť, ktorú môžeme, ale nemusíme využiť. Závisieť bude od toho, ako sa tejto šance zhostí najmä vláda.


O úsporách v II. pilieri je presvedčený, že sú bezpečné.


MARTIN BARTO, viceguvernér Národnej banky Slovenska.

>viac

Zmeny v druhom pilieri môžu byť protiústavné (SME, 2.1.2008)
02. 01. 2008

Sporná novela zákona o sporení v druhom pilieri pravdepodobne skončí na Ústavnom súde. Opozícia spochybňuje ústavnosť niektorých paragrafov. Najmä predĺženie povinnej lehoty sporenia v druhom pilieri z 10 na 15 rokov, jeho otvorenie a zdrobrovoľnenie a vylúčenie invalidov z druhého piliera.
„V týchto prípadoch sa dá predpokladať porušenie ústavy,“ povedala poslankyňa za SDKÚ Iveta Radičová. Rozpor s ústavou vyčítajú koaličnej novele aj ďalšie opozičné strany.

>viac

Ivan Šramko: Prečo sa v poslednom čase tak často spomína NBS? (HN, 11.10.2007)
11. 10. 2007

Všetky DSS, ktoré získali povolenie na činnosť, patria do finančných skupín, ktoré majú dlhodobý medzinárodný investičný rating lepší ako Slovenská republika a bilančná suma každej z nich je väčšia ako HDP vyprodukovaný na území Slovenska za celý rok.

Po posledných vyjadreniach kompetentných je zrejmé, že sa rešpektuje vhodnosť existencie kapitalizačných foriem sporenia popri priebežnom systéme. Podľa skúseností z vyspelých štátov je úplne evidentné, že práve kapitalizačná časť dôchodkového systému zabezpečuje podstatne väčšiu časť konečného dôchodku, t. j. sám priebežný systém nie je schopný dôstojne zaistiť budúcich dôchodcov.

>viac

Kampaň? Áno, ale za kvalitu zákona
07. 08. 2007

Mohlo by sa zdať, že došlo k nedorozumeniu. Ale to nie je obyčajné ľudské nedorozumenie. Ide tu o nepravdivé osočovanie a špekuláciu, ktorej výsledkom je pokrivená realita, respektíve jej pokrivený obraz. V podstate krivé obvinenie.
Inak by totiž Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS), ktorá združuje všetkých šesť dôchodkových správcovských spoločností (DSS) nemohla dostať nálepku autora, alebo spoluautora diskreditačnej kampane, namierenej proti ministerke práce sociálnych vecí a rodiny Viere Tomanovej, vláde, ľavicovému programu a podobne.

>viac

Odborná diskusia o dôchodkovom zákone nesmie zaniknúť kvôli nepodstatným témam
03. 08. 2007

Asociácia DSS nerozumie, prečo je v súvislosti s diskusiou o novele Zákona o sociálnom poistení  spájaná s čerstvou mediálnou kauzou ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej. Uvádzanie takýchto súvislostí v spojení s ADSS, asociácia dôrazne a zásadne odmieta. ADSS urobí všetko pre to, aby tento nepodstatný fakt nezakryl podstatu problému, ktorou je nekvalitná novela zákona o sociálnom poistení. Práve preto ADSS pripravuje na budúci týždeň komplexnú a odborne orientovanú tlačovú konferenciu.

>viac

Asociácia DSS predložila dvadsať pripomienok k novele zákona
23. 07. 2007

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) predložila v stanovenej lehote dvadsať pripomienok k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. ADSS konštatuje, že MPSVR SR v predloženej novele vôbec nebralo do úvahy odborné pripomienky ADSS, ktoré Asociácia na rokovaniach s MPSVR SR a aj verejne viac krát prezentovala.
ADSS na tomto mieste zverejňuje svoje pripomienky k predmetnej navrhovanej úprave. 

>viac

ADSS nepovažuje návrh novely zákona o sociálnom poistení za dobrý dokument
23. 07. 2007

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nepovažuje návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) do pripomienkového konania, za dobrý dokument. ADSS konštatuje, že MPSVR SR v predloženej novele vôbec nebralo do úvahy odborné pripomienky ADSS, ktoré Asociácia na rokovaniach s MPSVR SR a aj verejne viac krát prezentovala. ADSS v tejto súvislosti očakáva, že MPSVR svoj návrh zásadne upraví a bude rešpektovať nielen pripomienky Asociácie, ale aj ostatných zainteresovaných subjektov. ADSS konštatuje, že pokiaľ by preložená novela bola prijatá v predloženej, alebo iba kozmeticky upravenej verzii, znamenala by zásadné ohrozenie stability II. piliera starobného dôchodkového sporenia a následný rozvrat dôchodkového systému.

>viac

Návrh Ministerstva práce týkajúci sa druhého piliera je absurdný
06. 07. 2007

Asociácia DSS verí, že odborníci nedopustia ohrozenie celého systému dôchodkového zabezpečenia.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) je šokovaná návrhom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ohľadne druhého piliera starobného dôchodkového sporenia. Návrh, ktorý predpokladá dobrovoľnosť výstupu z druhého piliera pre všetkých jeho sporiteľov je sám osebe nesystémový. Fakt, že tento návrh obsahuje aj možnosť, aby si ten sporiteľ, ktorý sa rozhodne druhý pilier opustiť, mohol zobrať nasporené peniaze a ľubovoľne ich použiť, je však podľa ADSS možné považovať za priame ohrozenie celého dôchodkového systému. ADSS verí, že takýto nezodpovedný návrh nemôže prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním a byť predložený na rokovanie vlády. Znamenal by totiž potenciálny rozvrat celého systému dôchodkového zabezpečenia a obrovské škody vo verejných rozpočtoch vôbec. Podľa ADSS by nepochybne významným spôsobom ohrozil aj plnenie kritérií pre vstup Slovenska do eurozóny.

>viac

Výstup z II. piliera nemôže byť dobrovoľný
13. 06. 2007

Zmena pravidiel ohrozujúca stabilitu II. piliera by mohla poškodiť záujmy sporiteľov.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nesúhlasí s prípravami na dobrovoľnosť výstupu sporiteľov z II. piliera starobného dôchodkového sporenia. Podľa asociácie by zavedenie takejto možnosti mohlo destabilizovať celý systém II. piliera a ohroziť tak záujmy jeho takmer 1,6 milióna sporiteľov. ADSS v tejto súvislosti konštatuje, že II. pilier starobného dôchodkového sporenia dnes funguje oveľa lepšie, ako pri jeho zakladaní predpokladali aj najväčší optimisti. Táto aj ďalšie systémové zmeny, ktoré navrhuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR by preto vo fungovaní II. piliera podľa ADSS spôsobili zbytočné škody.

>viac

Prirovnávať Dôchodkové správcovské spoločnosti k bývalým nebankovým subjektom je nekorektné
02. 02. 2007
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nesúhlasí s prirovnávaním pôsobenia šiestich slovenských Dôchodkových správcovských spoločností k bývalým nebankovým subjektom typu Horizont, alebo BMG Invest. Takéto prirovnávanie je podľa asociácie zavádzajúce a nepravdivé a môže vyvolať vlnu znepokojenia medzi viac ako 1,5 miliónom sporiteľov, ktorí si sporia na svoje dôchodky na osobných účtoch v druhom pilieri dôchodkového systému. Na slovenskom finančnom a poisťovacom trhu nemožno nájsť odvetvie, ktoré by podliehalo tak rozsiahlej kontrole a regulácii. >viac

Dôchodkový systém potrebuje stabilitu a rozvážnosť
30. 01. 2007
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) je pripravená na odbornú celospoločenskú diskusiu o II. pilieri dôchodkového systému. >viac

Peniaze v druhom pilieri sú peniaze sporiteľov, nie správcov
21. 12. 2006
Druhý pilier nie je cudzím prvkom, ale naopak pevnou súčasťou dôchodkového systému. Bratislava (19. december 2006) – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) považuje výroky premiéra Róberta Fica o príčinách schodku Sociálnej poisťovne,  ktoré odzneli v Slovenskom rozhlase za nedorozumenie a nepochopenie problematiky druhého piliera starobného dôchodkového sporenia. ADSS by v tejto súvislosti privítala serióznu a odborne vedenú diskusiu, ktorá nebude znepokojovať sporiteľov sporiacich si na svojich vlastných dôchodkových účtoch. >viac

Regulácia neznamená vždy obmedzenie
13. 12. 2006
V diskusii o novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení došlo k priamemu stretu dvoch skupín. Jej odporcovia tvrdia, že zavádza do systému II. piliera umelé obmedzenia, ktoré postihnú sporiteľov a ich komfort. Tí, ktorí novelu podporujú tvrdia opak. >viac

Novela zákona je prínosom pre 2.pilier
07. 12. 2006
Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení prináša do systému 2. piliera pozitívne zmeny. Tie prispejú k jeho stabilite a vyššej efektivite a budú mať pozitívny dopad na všetkých účastníkov 2. piliera. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) považuje túto novelu za správnu a hlási sa k jej podpore. >viac

II. pilier po 18 mesiacoch od začiatku kampane
27. 07. 2006
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností usporiadala dňa 25.7.2006 tlačovú konferenciu na tému: Zhrnutie výsledkov II. piliera dôchodkového systému z pohľadu ADSS >viac

Tlačová konferencia ADSS
12. 04. 2006
Dňa 6. apríla 2006 usporiadala ADSS v spolupráci so spoločnosťou Omnimedia Public Relations, tlačovú konferenciu v súvislosti s bilancovaním prínosov reformy po jednom roku od jej zavedenia. >viac

Zlúčenie dôchodkových správcovských spoločností
23. 03. 2006
Prvá dôchodková sporiteľňa d.s.s., a.s. sa dňa 1.3.2006 zlúčila s Allianz-Slovenskou d.s.s., a.s. Týmto zároveň došlo k prechodu správy dôchodkových fondov, spravovaných Prvou dôchodkovou sporiteľňou d.s.s, a.s., ako aj práv a povinností tejto spoločnosti zo starobného dôchodkového sporenia a z uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, na spoločnosť Allianz-Slovenská d.s.s., a.s.. >viac

Zmeny v predsedníctve asociácie
23. 03. 2006
Zhromaždenie členov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) na svojom zasadaní dňa 13.2.2006 schválilo okrem iného zmenu stanov ADSS, a to zníženie počtu podpredsedov predsedníctva z dvoch na jedného. Počnúc 1. marcom 2006, za ADSS konajú spoločne predseda a podpredseda predsedníctva. >viac

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260