Dôchodkový systém potrebuje stabilitu a rozvážnosť

30. 01. 2007

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) je pripravená na odbornú celospoločenskú diskusiu o II. pilieri dôchodkového systému. Jedine odborná diskusia môže podľa ADSS prispieť k nájdeniu riešení, ktoré pomôžu zvýšiť efektivitu celého systému najmä v záujme sporiteľov, ktorí sú jeho súčasťou. Asociácia ale zastáva stanovisko, že zmeny a úpravy nemôžu zasahovať do podstaty systému II. piliera. Mohlo by to ohroziť stabilitu celého systému a poškodiť tak záujmy viac ako 1,5 milióna sporiteľov. Akékoľvek úvahy o zmenách v dôchodkovom systéme je naviac potrebné vidieť v dlhodobom kontexte, ktorý presahuje nie jedno, dve, ale niekoľko volebných období.

Základným stanoviskom ADSS teda zostáva výzva na kompetentnú a riešenia hľadajúcu celospoločenskú odbornú diskusiu, ktorej cieľom bude  poctivá snaha nájsť riešenia smerujúce k vylepšeniu a zefektívneniu systému fungovania starobného dôchodkového sporenia. Takejto diskusie sa ADSS ochotne zúčastní a je presvedčená, že odborné zázemie a praktické skúsenosti, ktorými momentálne disponuje môžu výrazne prispieť k jej pozitívnym výsledkom.

Svoje stanovisko ADSS opiera nielen o odborné argumenty, ale aj o poznanie záujmov a názorov svojich klientov – sporiteľov v II. pilieri starobného dôchodkového sporenia. Ochrana ich záujmov je pre ADSS prvoradá.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260