Peniaze v druhom pilieri sú peniaze sporiteľov, nie správcov

21. 12. 2006

Bratislava (19. december 2006) – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) považuje výroky premiéra Róberta Fica o príčinách schodku Sociálnej poisťovne,  ktoré odzneli v Slovenskom rozhlase za nedorozumenie a nepochopenie problematiky druhého piliera starobného dôchodkového sporenia. ADSS by v tejto súvislosti privítala serióznu a odborne vedenú diskusiu, ktorá nebude znepokojovať sporiteľov sporiacich si na svojich vlastných dôchodkových účtoch.

„Pán premiér si pravdepodobne nesprávne vyložil spôsob, akým funguje II. pilier starobného dôchodkového sporenia. Peniaze, konkrétne oných 9% z povinných odvodov, ktoré prichádzajú na súkromné dôchodkové účty účastníkov druhého piliera, nie sú peniazmi dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ale peniazmi sporiteľov. Nie sú dokonca ani umiestnené na účtoch DSS, ale na účtoch jednotlivých fondov. Konkrétna DSS ich iba spravuje a zhodnocuje podľa prísne regulovaných pravidiel“, povedal Viktor Kouřil z Asociácie DSS.

Schodok Sociálnej poisťovne, ktorý súvisí s rozbehom druhého piliera je podľa ADSS plánovaný a nikto nikdy netvrdil, že nevznikne. To, že sa prejavuje v celkovom schodku verejných financií je podľa asociácie normálne a celkový systém, akým sa má druhý pilier financovať je zatiaľ zabezpečený až do roku 2010.

Podľa ADSS nie je možné tvrdiť, že druhý pilier odčerpáva z dôchodkového systému peniaze, pretože to nie je pravda. Tieto peniaze sa ukladajú na účty sporiteľov, ale v budúcnosti budú použité na vyplácanie dôchodkov. Zostávajú teda v systéme dôchodkov, ale na inom mieste – konkrétne na súkromných účtoch sporiteľov.

„Treba sa vrátiť k podstate, o čom je dôchodková reforma, ktorej je druhý pilier súčasťou? Prvý pilier je priebežným systémom dlhodobo nefinancovateľný vzhľadom na demografický vývoj. Štát sa preto rozhodol spustiť druhý pilier, ktorý je voči demografickým výkyvom zo svojej podstaty imúnny. A popri tom sa štát zaviazal financovať tento prechod a vykryť aktuálne straty v prvom pilieri. Jedno s druhým súvisí – druhý pilier nie je cudzí prvok v dôchodkovom systéme, ale je jeho organickou súčasťou“, povedal ďalej  Viktor Kouřil.

ADSS je pripravená na efektívnu spoluprácu s vládou a legislatívnymi orgánmi pri úpravách, ktoré povedú k lepšiemu a efektívnejšiemu spôsobu fungovania druhého piliera, čoho dôkazom je aj nedávno schválená novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú predložil poslanec za stranu SMER Róbert Madej a ktorú ADSS aj verejne podporila.

„Sme kedykoľvek pripravení na odbornú diskusiu, ktorá sa bude viesť seriózne a bez emócií. Máme obrovskú zodpovednosť voči naším sporiteľom, ktorých je 1,5 milióna a ktorí sa dobrovoľne rozhodli, časť svojich budúcich dôchodkov ukladať na svoje osobné dôchodkové účty. Títo ľudia si určite zaslúžia odborné a zrozumiteľné argumenty. Naopak – ich nepriame obviňovanie z toho, že svojím slobodným rozhodnutím spôsobili problémy v systéme dôchodkov je veľmi nespravodlivé. Našou povinnosťou voči sporiteľom je obhajovať ich záujem ako aj  pokračovanie reformy dôchodkového systému bez zásadných zmien. Prvé pozitívne výsledky starobného dôchodkového sporenia začnú byť zjavné už o 9 - 10 rokov“, povedal na záver Peter Socha z Asociácie DSS.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260