Regulácia neznamená vždy obmedzenie

13. 12. 2006

V diskusii o novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení došlo k priamemu stretu dvoch skupín. Jej odporcovia tvrdia, že zavádza do systému II. piliera umelé obmedzenia, ktoré postihnú sporiteľov a ich komfort. Tí, ktorí novelu podporujú tvrdia opak. Ako predstaviteľka Asociácia Dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) patrím do druhej skupiny. A pokúsim sa vysvetliť prečo.

ADSS, respektíve jej členovia si už vypočuli veľa kritiky za svoj postoj. Sme obviňovaní, že sme sa dohodli so štátom a pomocou novely zákona chceme zakonzervovať dnešný stav, znemožniť klientom slobodnú voľbu a obmedziť konkurenciu. To sú vážne tvrdenia a ADSS ich nemôže nechať odznieť len tak. V stávke je naše meno, ale aj zodpovednosť voči klientom. Najmä oni majú právo vedieť, aká je skutočnosť a kto háji v tejto diskusii ich práva.

Poďme po poriadku. Novela zákona v zásade prináša tieto nové prvky: 

1. Odstraňuje z procesu prestupov klientov z jednej DSS do druhej DSS inštitút sprostredkovateľa. Prestup bude možný iba na základe vydania akceptačného listu zo strany Sociálnej poisťovne, za čo prestupujúci zaplatí administratívny poplatok 500,-Sk.

V praxi to znamená, že prestupy, ktorých bolo len v roku 2006 takmer 150 tisíc už nebudú môcť byť vyvolávané tlakom sprostredkovateľov, ktorých motivujú vysoké provízie. A už sa nebude môcť stať ani to, že klient sa nevedomky ocitne v druhej DSS, pretože príliš „horlivý“ sprostredkovateľ za neho vyplnil formulár. Presnejšie povedané – falšovanie zmlúv, ktoré vôbec nebolo výnimočné, skončí.

2. Obmedzuje náklady DSS-iek na reklamu a marketing, ktoré takto nebudú môcť v týchto položkách minúť ročne viac ako 17,3 milióna korún.

Toto obmedzenie nespôsobuje koniec konkurencie na trhu DSS. Zmysluplná konkurencia totiž nemá prebiehať formou bombastických kampaní, ale na poli služieb a komfortu, ktorý tá ktorá DSS svojmu klientovi poskytuje. 

3. Maximálny mesačný poplatok za správu dôchodkového účtu, ktorý DSS účtuje klientovi klesne z 0,08% úspor na 0,075% a neskôr nebude môcť prekročiť 0,065% z úspor, čím sa zvýši výnosnosť a teda zisk sporiteľov.

Táto úprava snáď jediná nebola kritizovaná. Iba „zľahčovaná“. Úspora pre klienta je vraj minimálna, čo je však subjektívny pohľad kritika. Úspora to však je.  

4. Znižuje vysoké pokuty pre Sociálnu poisťovňu, ktoré táto musela platiť za omeškané platby na osobné dôchodkové účty klientov.

Tu sa autori novely dočkali kritiky, že znižovaním tlaku na SP, konzervujú jej zlý stav. Je to úplne scestné tvrdenie, pretože novela so stavom SP nesúvisí. Reflektuje iba na absurdne vysoké penále, ktoré SP musí platiť za omeškanie platieb na súkromné účty sporiteľov v DSS. Tieto omeškania pritom nemusia vždy súvisieť s rýchlosťou, alebo pomalosťou SP. Mnohé platby meškajú aj do SP, prípadne sú administratívne „nedokončené“. Chýbajú výkazy, sú nesprávne vyplnené...atď. Vysoké penále však SP platí za každé omeškanie. A netreba zabúdať, že penále SP platí (nám v ADSS by to vlastne mohlo vyhovovať) z verejných zdrojov, teda dokonca aj zo zdrojov tých, ktorí v II. pilieri nie sú. 

Podstata výhrad voči postoju ADSS sa ale týka našej údajnej neochoty riešiť problémy so sprostredkovateľmi a výškou provízií na našej pôde. Tu treba jasne povedať, že členovia ADSS nemohli tento problém vyriešiť. Nie v  trhovom prostredí.

Akákoľvek naša vzájomná dohoda napríklad na maximálnej výške provízie pre sprostredkovateľov by bola v rozpore zo zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Hrozilo by nám obvinenie z kartelovej dohody. A štatutárom DSS, ktorí by takúto dohodu spečatili podpismi, dokonca aj trestné stíhanie.

Nemôžeme ani efektívne riešiť problém so sprostredkovateľmi, ktorých podozrievame z nekalej činnosti. Ako? Aby sme mohli vyvesiť kritikmi navrhované „čierne listiny“, museli by sme im preukázať trestnú činnosť. Ale aj tak by to bolo v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

Napríklad.Toto je učebnicový príklad situácie, kedy o regulácii niečoho, čo reguláciu vyžaduje, musí rozhodnúť zákonodarca. Dokonca je to jeho povinnosť.Nemôžeme predsa vychádzať z premisy, že je správne, aby sa v penzijnom systéme v priebehu jedného roka vymenilo medzi jednotlivými DSS viac ako 10% sporiteľov. Špekulatívne – zdôrazňujem. V porovnateľných systémoch v iných krajinách je toto číslo 2-3 percentá. A nehovoriac o tom, že tu hovoríme o dôchodkových fondoch a nie burze, alebo klasickom poistnom trhu, kde sa predávajú poistky ako na bežiacom páse.

DSS-ky sú inštitúcie, ktoré dlhodobo spravujú ľuďom peniaze určené na dôchodok. To je vážna vec. Vyžadujú preto stabilitu a, áno aj reguláciu zo strany štátu, pokiaľ je to potrebné. Ale regulácia nemusí byť vždy iba obmedzením. Tá, ktorú zavádza táto novela ním určite nie je.

 Zuzana Adamová (autorka je predsedníčka predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností)Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260