Asociácia DSS obracia pozornosť k poslaniu dvojpilierového systému

16. 03. 2015

Bratislava, 16. 3. 2015 – Diskusie o výhodnosti zotrvania či vystúpenia z druhého piliera zastierajú skutočný zmysel a poslanie dvojpilierového systému – rozloženie rizika pri sporení na starobu.

Prvý a druhý pilier sú súčasťou základného systému dôchodkového zabezpečenia a ako také sú určené pre všetkých ľudí rovnako.  Nie je pravda, že druhý pilier je určený len bohatým sporiteľom. Práve ľudia s nízkym príjmom by nemali zostať v starobe závislí na príjme len z jedného zdroja, najmä ak vieme, že jeho fungovanie je vážne ohrozené v dôsledku  demografického vývoja. V diskusiách sa často zabúda na podstatu dvojpilierového systému. Základným zmyslom dvojpilierového systému je zabezpečenie príjmu v starobe z dvoch nezávislých a na odlišných princípoch fungujúcich zdrojov, čomu hovoríme inak aj rozloženie rizika. A to je dôležité pre každého, bez ohľadu na jeho príjem.

Dvojpilierový systém v sebe spája výhody prvého piliera, ako je napríklad solidarita, štedré štátne dotácie s výhodami druhého piliera ako je napríklad dedenie alebo zásluhovosť. Zužovať preto diskusiu o význame, či výhodnosti dvojpilierového systému len na porovnávanie výšky dôchodku jednopilierového a dvojpilierového dôchodcu v roku 2015 nie je správne, navyše keď aj táto sa bude v čase meniť.

Tak ako platí, že v prvom pilieri nemôžu byť len ľudia s nízkym príjmom, keďže na ich dôchodky sa solidárne skladajú tí s vyšším príjmom, platí aj to, že druhý pilier nie je určený len pre jednu skupinu ľudí. Keď sa pozeráme na dvojpilierový systém dôchodkového zabezpečenia touto optikou, potom je zrejmé, že úlohou prvého a druhého piliera nie je navzájom súťažiť, ale vzájomne sa dopĺňať.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260