Zodpovednosť za budúce dôchodky berieme veľmi vážne.

02. 02. 2015

Zodpovednosť za budúce dôchodky berieme veľmi vážne.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností vyzýva politických predstaviteľov, odborníkov, média a sporiteľov v 2. pilieri na upokojenie situácie.

Vyzývame všetky zainteresované strany, médiá, ako aj odborné kruhy na upokojenie situácie, aby sa sporitelia mohli počas otvorenia 2. piliera slobodne a zodpovedne rozhodnúť na základe vyvážených a objektívnych informácií o význame dvojpilierového systému zabezpečenia na dôchodok.

Veríme, že po desiatich rokoch neustálych zmien v nastavení druhého piliera dozrel čas na to, aby sa urobila hrubá čiara za týmto obdobím a nastolil sa spoločenský a široký politický konsenzus. V tomto záujme vyzývame všetkých tých, ktorí môžu pomôcť tomuto procesu, aby tak urobili v záujme obnovenia dôvery a stability dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia.

Druhý pilier je v dobrej kondícii, prehľadný, flexibilný a prináša sporiteľom zaujímavé zhodnotenie. Preto veríme, že viac ako jeho otvorenie, ho ohrozujú rôzne výzvy na ďalšie zásahy do legislatívy, ktoré môžu túto krehkú rovnováhu narušiť a viesť k jeho zániku. Sme presvedčení, že ostatné legislatívne zmeny urobené na základe širokého odborného ale aj politického konsenzu vytvorili dobrý základ pre fungovanie dvojpilierového systému na Slovensku.

Každý systém, či už druhý pilier alebo aj anuitný trh potrebuje čas na to, aby mohol ukázať potenciál, ktorý sa v ňom skrýva a preto akékoľvek unáhlené zásahy do jeho podstaty alebo fungovania môžu tento systém zničiť.

Využime preto čas otvorenia 2. piliera pre vyvážené a objektívne informovanie sporiteľov o význame dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia. Nájdime spoločenskú a politickú zhodu, vyvarujme sa však unáhlených rozhodnutí a zásahov do legislatívy, ktoré by mohli mať ďalekosiahle negatívne dopady.


 Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260