Novela zákona je prínosom pre 2.pilier

07. 12. 2006

“Novela zákona prináša opatrenia, ktoré systém druhého piliera stabilizujú a šeria finančné prostriedky“, povedala predsedníčka ADSS Zuzana Adamová. Na podpore novely zákona sa podľa jej slov zhodli všetky dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

“Novela zavádza opatrenia, ktoré zamedzia živelným a zbytočným hromadným prestupom sporiteľov z jednej DSS do druhej. Tieto prestupy, ktorých bolo v roku 2006 takmer 150 tisíc nemali nič spoločné s realitou, boli vyvolané iba špekuláciou zo strany sprostredkovateľov“, konštatuje Viktor Kouřil z VÚB Generali DSS a dodáva, že takéto hromadné prestupy poškodzujú nielen DSS-ky, ale aj tých sporiteľov, ktorí prestupujú. “Zarábajú na tom jedine sprostredkovatelia, čo je nezmyselné“, dodáva Kouřil.

Zuzana Adamová zdôrazňuje, že tvrdenia, podľa ktorých mohli jednotlivé DSS-ky riešiť problémy týkajúce sa sprostredkovateľov a vysokých provízií samé, sa nezakladajú na pravde. Asociácia sa podľa nej zhoduje v názore, že jej členovia nemohli takéto opatrenia prijať, pretože by boli v rozpore s platnou slovenskou legislatívou.

 “Obmedzenie prestupov na základe dohody medzi jednotlivými DSS nie je v prostredí trhovej ekonomiky možné. Znamenalo by to totiž porušenie zákona o voľnej hospodárskej súťaži zo všetkými konzekvenciami, ktoré takéto porušenie znamená“, povedal predseda predstavenstva Allianz - Slovenská DSS, Jozef Paška.

 Členovia ADSS sa zhodujú v názore, že reguláciu musí riešiť zákonodarca a je to jeho povinnosť. Asociácia vychádza z predpokladu, že pokiaľ je zrejmé, že chýbajúca zmysluplná regulácia odčerpáva zo systému zbytočné zdroje a umožňuje vznik destabilizujúcich javov, je zbytočné polemizovať o tom, či takáto regulácia je, alebo nie je vhodná.

 “Nikto nie je neomylný a pokiaľ sa v praxi ukázalo, že voľnosť, ktorá v systéme druhého piliera – najmä v oblasti prestupov - panuje, neprispieva k dobrému fungovaniu druhého piliera, je prirodzené a správne ju regulovať“, konštatuje na záver Zuzana Adamová.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260