Asociácia DSS reaguje na návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení

28. 01. 2015

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností reaguje na návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý umožňuje sporiteľom v 2. pilieri prehodnotiť svoje rozhodnutie.

„Druhý pilier je v dobrej kondícii, je prehľadný, dobre nastavený a  prináša sporiteľom zaujímavé zhodnotenie,“ vysvetľuje predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Stanislav Žofčák.

Druhý pilier je spolu s prvým pilierom súčasťou základného systému dôchodkového zabezpečenia a ako taký je určený prierezove pre všetkých budúcich dôchodcov. Ich poslaním nie je súťažiť, ale vzájomne sa dopĺňať. Tak ako v prvom pilieri nemôžu byť len ľudia s nízkym príjmom, rovnako v druhom pilieri by nemali byť len ľudia nadpriemerne zarábajúci, nakoľko rozloženie rizika je dôležité pre všetkých.

Význam dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia je poskytnutie príjmu v starobe z dvoch zdrojov, ktoré sú od seba nezávislé a ktoré fungujú na odlišných princípoch, čomu hovoríme rozloženie rizika. Prvý pilier nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja, druhý pilier nesie riziko vývoja na finančných trhoch. Druhý pilier počas sporivej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch. V prvom pilieri žiadne zhodnotenie neexistuje, nakoľko žiadne zdroje neakumuluje. Prvý pilier  zdroje len prerozdeľuje. A keďže vypláca viac ako má k dispozícii, vzniká deficit a štát si už teraz musí na nemalú časť  vyplácaných dôchodkov požičiavať.

V prvom pilieri existuje solidarita vysokopríjmovych skupín s nízkoprijmovými, pričom druhý pilier je zásluhový a úspory v ňom sú predmetom dedenia počas sporenia aj prvých sedem rokov poberania dôchodku. Preto by sa výhodnosť dvojpilierového systému nemala hodnotiť len na základe výšky dôchodku alebo príjmu v danom čase.  Tieto veličiny sa môžu v čase meniť.

„Jeden a pol milióna sporiteľov si zaslúži stabilitu a ochranu svojich dôchodkov, preto by sme uvítali, keby sa dosiahla politická dohoda o ústavnom zákone o druhom pilieri“, uzatvára Stanislav Žofčák.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260