Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov členských krajín OECD

11. 03. 2009

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) porovnala nominálny a reálny výnos dôchodkových fondov za obdobie január - október 2008. Výsledky porovnania môžete nájsť tu. Z porovnania je zrejmé, že slovenské dôchodkové fondy, vďaka konzervatívnemu prístupu k riziku, utrpeli jedny z najmenších strát spomedzi členských krajín OECD, a to napriek veľkým poklesom na globálnom finančnom trhu.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260