Newsletter ADSS bude pravidelným zdrojom informácií pre sporiteľov aj celú verejnosť

16. 12. 2008

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) dnes vydala nulté číslo informačného newslettra, na tvorbe ktorého sa podieľa všetkých šesť dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Hlavným cieľom newslettra je prinášať pravdivé a neskresľované informácie o vývoji dôchodkových fondov DSS a odborné informácie o celom dôchodkovom systéme. Asociácia bude vydávať newsletter v elektronickej podobe pravidelne každé dva týždne. Každé číslo bude avizované inzerátom v slovenskej tlači a bude k dispozícii na stránke www.adss.sk. Formou e-mailu ho dostanú všetci sporitelia, ktorí udržujú so svojou DSS e-mailový kontakt a jeho adresátmi budú aj všetky slovenské médiá.

Newsletter sme pripravovali dlho a poctivo. Mali sme dve kritériá – aby bol jednoduchý a prehľadný a aby prinášal pravdivé informácie, ktoré majú pre jeho čitateľov praktický zmysel. Myslím, že sa nám to podarilo“, povedal predseda ADSS Peter Socha.

Okrem pravidelne aktualizovaných informácií o vývoji v dôchodkových fondoch DSS a aktuálneho názoru odborníka, prinesie newsletter aj seriál článkov o situácii v celom dôchodkovom systéme, vrátane prvého piliera. Gestorom tejto časti newslettra je odborná poradkyňa ADSS Ľubica Navrátilová.

Mne pripadla úloha pripraviť seriál článkov o situácii v 1. pilieri. Považujem to za veľmi dôležité a pre sporiteľov aj nesporiteľov za veľmi prospešné. Pri diskusii o dôchodkovom systéme totiž nemôžeme zabúdať na 1. pilier, ktorý v sebe za predpokladu, že nenastanú jeho zásadné zmeny, nesie veľké riziká do budúcnosti“, povedala Ľubica Navrátilová a dodala, že pokiaľ sporiteľ nemá informácie aj o tejto časti dôchodkového systému, nemôže byť jeho rozhodovanie o výhodách a nevýhodách 2. piliera komplexné a zodpovedné.

Newsletter ADSS bude vychádzať pravidelne každé dva týždne. Prvé číslo vyjde 14. januára 2009 a v dvojtýždennej periodicite bude predbežne vychádzať až do konca júna 2009.

Pokiaľ budeme mať na newsletter pozitívne ohlasy, nevylučujeme ani to, že ho ako asociácia budeme vydávať aj v ďalšom období, napríklad v mesačnej periodicite. Pre toto obdobie, ktoré je poznamenané finančnou krízou, však považujeme za svoju povinnosť poskytovať sporiteľovi pravidelné, presné a zrozumiteľné informácie, aby sa o svojom zotrvaní v 2. pilieri alebo prípadom vstupe do 2. piliera rozhodoval na základe serióznych údajov“, povedal Peter Socha.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260