Tlačová konferencia ADSS

12. 04. 2006

Dňa 6. apríla 2006 usporiadala ADSS v spolupráci so spoločnosťou Omnimedia Public Relations, tlačovú konferenciu v súvislosti s bilancovaním prínosov reformy po jednom roku od jej zavedenia.

Väčšia časť obyvateľov Slovenska je s dôchodkovou reformou po vyše roku jej fungovania spokojná a nechce na nej nič zásadné meniť. Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, realizovaného v období od 17.3. do 23.3. 2006 na reprezentatívnej vzorke 1 500 respondentov vo veku 18 – 40 rokov.

Viac ako 44 % obyvateľov Slovenska hodnotí dôchodkovú reformu celého systému dôchodkového zabezpečenia (I., II. a III. pilier) ako dobrú, respektíve v zásade dobrú. Sú za ponechanie reformy v jej súčasnej podobe, prípadne za jej menšie doladenie. 26,8 % opýtaných si myslí, že reforma nie je veľmi vydarená, pričom vyše 18 % to nevedelo posúdiť.

Pre Slovákov je kľúčové súkromné vlastníctvo dôchodkových úspor v kapitalizačnom pilieri a s tým spojená ich dediteľnosť. Až 88 % opýtaných tento atribút označilo za veľmi, resp. dosť dôležitý. Veľký význam pre nich má aj bezpečnosť 2. piliera. Vykonávanie prísnej kontroly hospodárenia s prostriedkami na dôchodkových účtoch považuje za veľmi dôležité až 69 % respondentov. Takmer 29 % pokladá 2. pilier za dostatočne bezpečný, pričom zhruba 9 % ľudí si myslí, že vďaka prísnym pravidlám a viacnásobnej kontrole je maximálne bezpečný.

Podľa 74 % respondentov by sa mali pravidlá starobného dôchodkového sporenia zachovať a dodržiavať tak, ako boli nastavené od začiatku, resp. pripúšťajú len drobné zmeny pravidiel, ktoré však nesmú byť v protiklade so základnými princípmi tohto dôchodkového systému.

„Podľa výsledkov tohto prieskumu môžeme dôchodkovú reformu považovať za úspešnú o čom svedčí aj fakt, že až 75 % opýtaných by do druhého piliera znova vstúpilo a iba  zanedbateľné 1 % by tak neurobilo, “ povedala v tento súvislosti predsedníčka Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Zuzana Adamová.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260