DSS sa nesnažia získať klientov po termíne 30.júna

03. 07. 2008

B r a t i s l a v a (3.júla 2008) – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností odmieta správy, ktoré navodzujú dojem, že Dôchodkové správcovské spoločnosti podpisujú zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení aj po uplynutí dátumu 30.jún 2008 a antidatujú na nich podpisy. Situácia, ktorú anonymne navodil redaktor televízie Markíza bola hraničná a pracovníci informačných liniek jednotlivých DSS sa ju snažili riešiť ľudsky a s pochopením. ADSS zásadne odmieta tvrdenia, že ide o hromadný jav, ktorý je organizovaný. Ani jedna DSS nevyvíja a nevyvíjala v tomto smere vôbec žiadnu aktivitu. ADSS zároveň zdôrazňuje, že možnosť, ktorú pracovníci informačných liniek v dobrej viere ponúkli, nespôsobila a nemohla nikomu spôsobiť žiadnu ujmu a škodu.

Všetko to vzniklo tak, že redaktor TV Markíza obvolal jednotlivé DSS a ich pracovníkom ponúkol historku, ako nestihol termín podpisu zmluvy a strašne ho to mrzí. Pracovníci DSS mu na základe tejto dramaticky podanej historky ponúkli, že môže zmluvu podpísať so spätnou platnosťou. To je samozrejme chyba, ale je to ľudsky pochopiteľná chyba, ktorá naviac nespôsobila a ani nemala potenciál spôsobiť niekomu ujmu" povedal výkonný riaditeľ ADSS Ivan Barri.

ADSS zároveň upozorňuje, že informácia o tom, že pracovníci DSS telefonicky súhlasili s daným postupom neznamená, že bola nejaká zmluva podpísaná po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

ADSS nerozumie ani stanovisku ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej, ktorá povedala, že ju takéto správanie DSS neprekvapuje. ADSS zdôrazňuje, že všetkých šesť DSS po celú dobu svojho pôsobenia dôsledne dodržiava všetky nariadenia a legislatívne predpisy.

Informáciu o tom, že zamestnávatelia nútia svojich zamestnancov vstupovať, alebo zotrvať v 2.pilieri považuje ADSS za správu, ktorá sa netýka pôsobenia DSS. Ani jedna DSS nemá o takomto jave žiadne informácie.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260