O chybách v letáku netreba rokovať, treba ich opraviť

06. 05. 2008

MPSVR by malo vysvetliť, ako vypočítalo hodnoty v informačnom letáku o 2.pilieri

B r a t i s l a v a (6. máj 2008) – Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) sa nebráni rokovaniu s MPSVR o informačnom letáku o 2. pilieri (ani o akejkoľvek inej téme týkajúcej sa 2. piliera), ale očakáva, že ministerstvo najprv verejne vysvetlí metódu použitú pri výpočte príkladov výšky dôchodku „letákového“ manažéra Petra. ADSS považuje výpočet ministerstva za chybný a výsledky z neho plynúce za zavádzajúce. ADSS zároveň trvá na svojom stanovisku, že MPSVR by malo priznať chybu a informovať o nej  verejnosť.

ADSS prepočítala výsledky „letákového“ manažéra Petra vo všetkých troch vekových príkladoch (25,35, a 40 rokov), ktoré uvádza leták MPSVR a napriek tomu, že použila rovnaké vstupné údaje ako MPSVR, dospela ku zásadne odlišným výsledkom. Tie potvrdzujú, že účasť v 2. pilieri je pre „letákového“ manažéra Petra výhodná vo všetkých troch vekových príkladoch.

Metódu, ktorá bola pri výpočte použitá na rozdiel od MPSVR asociácia zverejnila a podrobila ju tak verejnej kontrole. Ani jeden expert, alebo kompetentná inštitúcia metódu ADSS nespochybnila.

Okrem príkladu manažéra Petra, považuje ADSS za nesprávny aj údaj o priemernom zhodnotení rastových fondov DSS za rok 2007.  Potom ako stanovisko ADSS potvrdila aj Výročná správa NBS považuje asociácia tento „spor“ za ukončený a očakáva, že MPSVR bude informovať verejnosť o chybe, ktorej sa dopustilo.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260