Operátor informačnej linky MPSVR preukázal nevedomosť o základných faktoch dôchodkového systému.

05. 03. 2008

Operátor informačnej linky MPSVR preukázal nevedomosť o základných faktoch dôchodkového systému.
Asociácia DSS pripravuje vlastnú informačnú linku pre sporiteľov v II. pilieri

B r a t i s l a v a (4.marec 2008) – Niektoré informácie, ktoré v rámci informovania verejnosti o dôchodkovom systéme, poskytuje informačná linka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR), nie sú korektné.  ADSS to konštatuje v súvislosti so správou, ktorú publikoval spravodajský portál www.aktualne.sk. Podľa portálu operátor informačnej linky MPSVR povedal, že sporiteľ, ktorí neuzavrie po dovŕšení dôchodkového veku zmluvu zo životnou poisťovňou a nekúpi si anuitu, príde o svoju nasporenú sumu, ktorá takto prepadne v prospech DSS. Takúto informáciu, ktorá podľa www.aktualne.sk pochádza z oficiálneho infocentra MPSVR považuje ADSS za vážnu chybu, ktorá môže sporiteľov výrazne zneisťovať.

Problematika dôchodkov je síce zložitá a prináša aj otázky, na ktoré dnes neexistujú jednoznačné odpovede, ale platia v nej aj princípy, ktoré jasné sú. Fakt, že operátor infocentra MPSVR urobil chybu práve v oblasti, ktorá je jednoznačná, navodzuje predpoklad, že nepozná základné princípy dôchodkového systému. A tie by operátor ministerského call centra poznať mal“, povedal predseda ADSS Peter Socha.

Samotnú myšlienku ministerského call centra však ADSS považuje za správnu. Všetkých šesť DSS má vlastné call centrá, ktoré denne odpovedajú na tisíce otázok,  pričom samotná asociácia pripravuje ďalšie call centrum. Momentálne prebieha školenie jeho operátorov, kde asociácia trvá na maximálnej profesionalite. ADSS predpokladá, že jej bezplatná infolinka bude spustená v priebehu apríla 2008.

Prieskumy, ktoré má ADSS k dispozícii potvrdzujú, že ľudia považujú bezplatné informačné linky za najlepší spôsob, ako získať informácie. Podľa ADSS je preto veľmi dôležité, aby všetky takéto infolinky pracovali maximálne korektne.

Zmysel call centra je v korektnosti a pravdivosti. Inak môže napáchať viac škody ako osohu“, skonštatoval Peter Socha a dodal, že keby sa niečo podobné predsa len na infolinke ADSS stalo, asociácia by sa za takúto chybu okamžite verejne ospravedlnila.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260