Výška mzdy nie je kritériom výhodnosti 2 piliera

07. 02. 2008


Bratislava (7.február 2008)  - Väčšina sporiteľov v 2. pilieri starobného dôchodkového sporenia podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS)  dobre chápe jeho výhodnosť a bezpečnosť. Výhodnosť, alebo nevýhodnosť 2. piliera ale podľa ADSS nikdy nezávisela ani nezávisí iba od výšky mzdy sporiteľa. Nižšia mzda znamená nižšie príspevky a teda aj nižšie budúce dôchodky nielen v 2., ale aj v 1. pilieri, ktorý je rovnako ako 2. pilier postavený na princípe zásluhovosti. Podľa ADSS preto nie je možné stanovovať príjmové hranice, ktoré oddeľujú pomyselnú výhodnosť a nevýhodnosť 2. piliera v porovnaní s 1. pilierom. ADSS konštatuje, že od začiatku roka 2008 odkedy je 2. pillier otvorený sa zásadným spôsobom zintenzívnila komunikácia medzi jednotlivými DSS a ich sporiteľmi. Sporitelia podľa asociácie hľadajú predovšetkým relevantné a presné informácie a tie od svojich DSS pravidelne dostávajú.

Jednotlivé DSS komunikujú so svojimi sporiteľmi najmä prostredníctvom bezplatných infoliniek a priamou poštou. Podľa skúseností jednotlivých DSS zaujímajú sporiteľov predovšetkým otázky bezpečnosti nasporených prostriedkov, spôsob ich zhodnocovania a porovnanie s prvým pilierom.

Každý sporiteľ si môže svoj predpokladaný dôchodok z prvého a kombinácie prvého a druhého piliera vypočítať na kalkulačke, ktorá je k dispozícii na stránke www.adss.sk a v prípade, že nemá k dispozícii internet, tento výpočet mu urobia na požiadanie pracovníci Call centier jednotlivých DSS.

Väčšina z necelých 5 000 sporiteľov, ktorí sa od začiatku roka 2008 rozhodla z 2. piliera vystúpiť tak urobila predovšetkým preto, že bola predĺžená povinná doba sporenia z 10 na 15 rokov. Naopak medzi takmer 1 500 novými sporiteľmi prevládajú mladí ľudia, ktorí pred dvoma rokmi z rôznych dôvodov nestihli do 2.piliera vstúpiťNaspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260