Odborná diskusia o dôchodkovom zákone nesmie zaniknúť kvôli nepodstatným témam

03. 08. 2007

Asociácia DSS nerozumie, prečo je v súvislosti s diskusiou o novele Zákona o sociálnom poistení  spájaná s čerstvou mediálnou kauzou ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej. Uvádzanie takýchto súvislostí v spojení s ADSS, asociácia dôrazne a zásadne odmieta. ADSS urobí všetko pre to, aby tento nepodstatný fakt nezakryl podstatu problému, ktorou je nekvalitná novela zákona o sociálnom poistení. Práve preto ADSS pripravuje na budúci týždeň komplexnú a odborne orientovanú tlačovú konferenciu. Fakt, že novela zákona je odborne zle pripraveným dokumentom podľa ADSS najlepšie ilustruje skutočnosť, že v rámci pripomienkového konania dostala táto norma rekordných 122 zásadných pripomienok. ADSS v tejto súvislosti pripomína, že pripomienky, ktoré MPSVR dostalo a ktorých autorom nie je iba ADSS, ale aj NBS, Ministerstvo spravodlivosti, Ministerstvo financií a ďalšie rezorty, plne potvrdzujú viackrát deklarované odborné výhrady ADSS.
 
„Spájaniu medializovanej kauzy s našou asociáciou nerozumieme. V diskusii o novele zákona sme sa vždy držali a budeme držať odbornej úrovne. Naším záujmom nie je, aby odborná diskusia zanikla v nepodstatných mediálnych kauzách a politických sporoch. Naopak, obávame sa toho a urobíme všetko preto, aby sa tak nestalo“, povedal predseda ADSS Peter Socha.

ADSS bude preto pokračovať v odbornej diskusii a polemike k tejto navrhovanej zákonnej norme. Už na budúci týždeň pripravuje odborne orientovanú tlačovú konferenciu.

„Na túto tlačovú konferenciu sa pripravujeme veľmi zodpovedne a našou ambíciou je poskytnúť komplexné odborné stanovisko k tejto novele, ktorej aplikácia by podľa nás – a nielen nás – poškodila dôchodkový systém, viaceré skupiny občanov a mala by negatívny dopad aj na samotnú udržateľnosť prijateľného stavu verejných financií do budúcnosti. To sú témy, ktoré nás zaujímajú a budú zaujímať a ktoré by mali zaujímať aj MPSVR a všetkých zúčastnených“, dodal Peter Socha.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260