Výstup z II. piliera nemôže byť dobrovoľný

13. 06. 2007

Zmena pravidiel ohrozujúca stabilitu II. piliera by mohla poškodiť záujmy sporiteľov.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nesúhlasí s prípravami na dobrovoľnosť výstupu sporiteľov z II. piliera starobného dôchodkového sporenia. Podľa asociácie by zavedenie takejto možnosti mohlo destabilizovať celý systém II. piliera a ohroziť tak záujmy jeho takmer 1,6 milióna sporiteľov. ADSS v tejto súvislosti konštatuje, že II. pilier starobného dôchodkového sporenia dnes funguje oveľa lepšie, ako pri jeho zakladaní predpokladali aj najväčší optimisti. Táto aj ďalšie systémové zmeny, ktoré navrhuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR by preto vo fungovaní II. piliera podľa ADSS spôsobili zbytočné škody.

„V poslednom období sme vynaložili veľa snahy na to, aby sme dokázali, že systém II. piliera je pre všetkých jeho účastníkov výhodný. Výsledok je verejne dostupný na internetovej stránke asociácie, kde si každý môže pozrieť, že na základe serióznych prepočtov, ktoré vychádzajú z rovnakých premenných, aké používa Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, že sporiť v II. pilieri sa oplatí drvivej väčšine z jeho takmer 1,6 milióna sporiteľov“, povedal predseda ADSS Peter Socha.

Princíp dobrovoľného výstupu z II. piliera, ktorý by sa týkal jeho súčasných sporiteľov by podľa ADSS priniesol zásadnú systémovú zmenu a bol by proti logike celého systému. Asociácia sa naviac obáva, že keby bola takáto možnosť zakomponovaná do zákona, pričom by zároveň pokračovala negatívna kampaň voči II. pilieru ako takému, mnoho ľudí by mohlo pod vplyvom nesprávnych informácií podľahnúť tlaku a z II. piliera vystúpiť.

„Môžem povedať iba toľko, že s princípom dobrovoľnosti výstupu nesúhlasíme. A tiež to, že pokiaľ by takáto možnosť nastala, urobíme všetko čo je v našich silách a možnostiach, aby sme našich klientov presvedčili, že vstupom do II. piliera urobili správny krok. Máme pre to dostatok dôkazov a sme presvedčení, že ľudia, ktorí sa dobrovoľne rozhodli prevziať časť zodpovednosti za svoj dôchodok na seba, sa nenechajú z tejto cesty zviesť“, povedal Socha.

ADSS  sa v tejto súvislosti domnieva, že návrh ministerstva, v skutočnosti sleduje iba jediný cieľ – dostať súkromné zdroje sporiteľov z II. piliera, ktoré nie sú pod vplyvom štátu, späť do Sociálnej poisťovne a I. piliera.

Takýto spôsob riešenia problémov I. piliera považuje ADSS za nesprávny a nesystémový, pretože v efektívnom fungovaní I. piliera a najmä Sociálnej poisťovne sú ešte stále obrovské rezervy, ktoré nie je správne nahradzovať oklieštením a oslabením II. piliera.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260