Legislatíva

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 43/2004 43/2004

Zákon o sociálnom poistení

Vyhláška o podmienkach na vznik DSS

461/2003

183/2004

Vyhláška upravujúca reklamnú činnosť DSS 440/2004
Vyhláška o vlastných zdrojoch DSS 595/2004
            príloha k vyhláške 595/2004 príloha
Vyhláška o ratingových agentúrach 737/2004
Vyhláška o oceňovaní majetku v dôchodkovom fonde 48/2005
Vyhláška o postupe pri výpočte odplaty 87/2005
Vyhláška o informačných povinnostiach DSS 567/2006
            prílohy k vyhláške 567/2006 1 2 3 4 5 6 7


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260