EFRP zorganizovala prvé stretnutie CEEC Fóra v Bratislave

 

V marci 2007 zorganizovala Európska federácia pre dôchodkové zabezpečenie (EFRP) v spolupráci so Slovenskou asociáciou dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) v Bratislave svoje historicky prvé fórum pre strednú a východnú Európu (CEEC Fórum).

Na tomto Fóre sa zúčastnili zástupcovia dôchodkových (správcovských) spoločností nových členov Európskej únie, ktorí v posledných rokoch zrealizovali reformy dôchodkových systémov postavených na povinnej alebo dobrovoľnej účasti budúcich dôchodcov vo viac pilierovom modeli.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili delegáti z Chorvátska, Česka, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Kosova a Slovenska. Ďalšie členské krajiny CEEC Fóra1 Bulharsko, Kosovo, Slovinsko a Rumunsko sa ospravedlnili za neúčasť.

Výsledkom spoločného rokovania bolo uznesenie: 

1. o vytvorení formátu pre diskusie o spoločných otázkach dôchodkových systémov v strednej a  východnej Európy,
2. o výmene názorov a skúseností v dôchodkových systémoch,
3. o možnosti vyústenia niektorých rozhovorov do akčných plánov, ktoré budú prednesené na úrovni EÚ,
4. o prezentovaní spoločných európskych hodnôt v dôchodkových systémoch. 

Fórum sa dohodlo na pravidelných stretnutiach pracovnej skupiny. Naďalej však Fórum zostáva otvorené aj pre delegátov z iných krajín EÚ, ktorí prejavia záujem o spoluprácu.

Csaba NAGY, prezident Stabilitasu - Maďarskej asociácie pre dôchodkové investičné fondy, prijal funkciu predsedu CEEC Fóra a stáva sa delegátom tohto fóra v Rade riaditeľov EFRP. "Vážim si možnosť pôsobiť ako predseda Fóra pre krajiny CEE a možnosť stať sa reprezentantom tohto regiónu v takej mienkotvornej a prestížnej organizácie v oblasti súkromných povinných a doplnkových dobrovoľných dôchodkových systémov. Verím, že toto Fórum sa stane pozitívnou hodnotou pre tento región, pretože do tohto priestoru prináša silného partnera pre diskusiu o otázkach dôchodkových systémov. Očakávame, že špecifické problémy dôchodkových modelov krajín strednej a východnej Európy budú prenesené a prezentované vhodným a efektívnym spôsobom aj prostredníctvom tejto spolupráce v európskych organizáciách a pred ich rozhodovacími orgánmi."

Jozef Paška, člen predsedníctva ADSS:  "Som rád, že sa na našej pôde uskutočnilo prvé stretnutie CEEC Fóra v rámci EFRP. Uvedenie tohto Fóra je významným momentom pre poskytovateľov súkromného dôchodkového zabezpečenia, ktorí operujú v našom regióne. Som presvedčený, že EFRP, ako uznávaný partner európskych inštitúcií, poskytne novým európskym krajinám príležitosť pre aktívnejšie zapojenie sa do procesu hľadania efektívneho a bezpečného systému dôchodkového zabezpečenia v rámci európskeho spoločenstva", vyhlásil J. Paška.

Jaap Massen, predseda EFRP: "Fórum je významným odkazom našej federácie smerom k dôchodkovým systémom krajín strednej a východnej Európy. Chceme byť otvorení voči novým formám súkromných dôchodkových zabezpečení v tomto regióne. Napriek rozdielom vo viac pilierovom modeli medzi starými krajinami EÚ-15 a novými krajinami EÚ-12 my všetci zdieľame spoločné ciele vedúce k poskytovaniu bezpečných a primeraných dôchodkov pre pracujúcich ľudí."

  

 


1 štatút pozorovateľaEurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260